แสดงความยินดีกับ น.ว.ค. ทานตะวันช่อที่ 24 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

             ประวัติโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการได้ก่อตั้งและเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษาเมื่อวันที่  1 เมษายน พ.ศ.2525 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการก่อตั้งโรงเรียนโดยมีนายเตรียม  ปรีดาถวัลย์  ศึกษาธิการอำเภอภูกระดึง  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ.2525  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายธวัชชัย  ศรีภูมิสวัสดิ์  ครูใหญ่โรงเรียนนาด้วงวิทยา  ในขณะนั้นมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหนองหินวิทยาคม    จนถึงปัจจุบันโรงเรียนก่อตั้งมาเป็นเวลา  29  ปีบนพื้นที่  92  ไร่

    

คติพจน์โรงเรียน           สิกขา  วิรุฬหิสัมปัตตา  “การศึกษา  คือความเจริญงอกงาม”

ปรัชญาโรงเรียน           มีวิชา  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

ตราประจำโรงเรียน

รัศมี   หมายถึง  โรงเรียนมีชื่อเสียงแผ่กระจาย

ดอกทานตะวัน  หมายถึง  นักเรียนสู่ปัญหา  ดุจดอกทานตะวันสู้แสงอาทิตย์

ริบบิ้น  หมายถึง  ความสามัคคีผูกพันของทุกคนในโรงเรียน

หมายเลขโทรศัพท์             (042) 852296-7               โทรสาร  (042) 810750

Web-site                        http://www.nonghinwit.ac.th

E-Mail                            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.