ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

 

กำหนดวันรับสมัคร  การรายงานตัวและการมอบตัว นักเรียน ม.1 และ 4  ทั่วไป
รับสมัครทั่วไป วันที่  22 – 27   มีนาคม   2562  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ปิดรับ 24 มี.ค. 62 วันเลือกตั้ง)
สถานที่ ใต้ถุนอาคาร 3  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
สอบเพื่อคัดกรองนักเรียน วันที่  29  มีนาคม  2562
ประกาศผลสอบ  วันที่  30  มีนาคม  2562
รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2562  เวลา  08.30 – 12.30 น.  สถานที่ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม 

 

กำหนดวันรับสมัคร  การรายงานตัวและการมอบตัว นักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (EIS)
รับสมัคร วันที่  23 – 27  กุมภาพันธ์   2562    เวลา 08.30 – 16.00  น. 
สถานที่ ห้องบริหารวิชาการ  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
สอบเพื่อคัดกรองนักเรียน วันที่ 9  มีนาคม  2562
ประกาศผลสอบ วันที่  13  มีนาคม  2562

รายงานตัวและมอบตัว

วันที่  16  มีนาคม  2562   เวลา  08.30 – 12.00 น.  สถานที่ ห้องบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 

        

รายละเอียด

เรื่อง    การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง    การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ( นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ) ปีการศึกษา 2562

เรื่อง    การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ EIS ปีการศึกษา 2562

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

 

นายอนุชา  ศิลาเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

นายสุเนตร  จันทร์ดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายสถาพร  พุทธวอร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายบรรพต  ตะไก่แก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายพิทยา  สิงห์สถิตย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
 
นายเมฆ  ศรีคูณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางสาวละแนง  โลขันสา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานอำนวยการ