แสดงความยินดีกับ น.ว.ค. ทานตะวันช่อที่ 24 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

หัวหน้าระดับชั้น

หัวหน้าระดับชั้น


หัวหน้าระดับชั้น ม.1

เลขานุการระดับชั้น ม.1

 


หัวหน้าระดับชั้น ม.2

 

 


หัวหน้าระดับชั้น ม.3


เลขานุการ ระดับชั้น ม.3

 


หัวหน้าระดับชั้น ม.4


นางสาวมลฤดี  พิมพ์เขต
เลขานุการ ระดับชั้น ม.4

 


หัวหน้าระดับชั้น ม.5


เลขานุการ ระดับชั้น ม.5

 


หัวหน้าระดับชั้น ม.6


เลขานุการ ระดับชั้น ม.6