แสดงความยินดีกับ น.ว.ค. ทานตะวันช่อที่ 24 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ น.ว.ค.

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายอนุชา  ศิลาเกษ ผู่อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่า น.ว.ค. มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ทุนละ 3,000 บาท  จำนวน  6  ทุน  ระดับชั้นละ 1 ทุน