ร่วมส่งเสด็จ"พระสังฆราช" ถวายดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายพงษ์สิทธิ์  ธรรมวรรณ ผู่อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมส่งเสด็จ"พระสังฆราช" ถวายดอกไม้จันทรน์  ณ วัดศรีหนองหิน  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย เพื่อร่วมน้อมสักการะแด่พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริญายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในวันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

รูปภาพทั้งหมด