ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายอนุชา  ศิลาเกษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้นำครู และนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ภูป่าเปาะ ชุมชนบ้านผาหวาย หมู่ 3  ตำบลปวนพุ  อำเภอหนองหิน  จังหวัดร่วมกับข้าราชการ  ประชาชนของอำเภอหนองหิน