ASEAN DAY 2019

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันอาเซียน” หรือ ASEAN Day โดยนางอุบล ศุภบวรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาว่า ด้วยวันที่ ๘ สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันอาเซียน” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และสมรรถนะสำคัญให้แก่บุคลากร นักเรียน และชุมชนรายรอบโรงเรียน ในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมอบหมายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนสูประชาคมอาเซียนสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนหนองหินวิทยาคมจัดกิจกรรมวันอาเซียน หรือ ASEAN Day เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ ให้กับบุคลากร นักเรียน ผู้เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อร่วมฉลองการเป็นประธานอาเซียนในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ เพื่อให้กิจกรรมหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ให้ได้มีส่วนร่วมและเกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการร่วมมือกันทำงาน จึงได้บูรณาการร่วมกับงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกด้านดนตรี และการแสดงอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นเยาวชนไทยที่มีคุณภาพ อยู่ในอาเซียนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  กิจกิจกรรมวันอาเซียน หรือ ASEAN Day ประจำปี พุทธศักราช 2562 ประกอบด้วย..
- ประกวด แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
- การประกวด และการแสดงนิทรรศการและวัฒนธรรมประเทศอาเซียน
- ประกวด ASEAN Star Contest
- ประกวด Recycle Star Contest
- ประกวด Cosplay Star Contest
- ประกวดร้องเพลงสากล Singing Contest
- ประกวดวงดนตรี Folk Song
- ประกวด Cover Dance
- ประกวด “บุคลากรแต่งกายดีเด่น”

<<ภาพกิจกรรม1>>

<<ภาพกิจกรรม2>>

ผู้บริหารโรงเรียน

นายอนุชา  ศิลาเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

สถิติเยี่ยมชม

0050577
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
103
185
288
48210
4342
18450
50577

Your IP: 162.158.79.15
Mon, 14 Oct 2019 13:54:06 +0000

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

Who Online

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์