พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพครู และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนต่อไป

<<ภาพกิจกรรม>>

ตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริง 1/2562

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายอนุชา  ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้นำกลุ่มบริหารงานวิชาการ ตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ในภาคเรียนที่ 1/2562 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อตรวจนับยอดนักเรียนของโรงเรียนหนองหินวิทยาคมที่มีอยู่จริง และแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริง

English Integrated Studies Camp 2019

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 นายอนุชา  ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Integrated Studies Camp 2019 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของสังคมโลกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดทำกิจกรรมค่าย English Integrated Studies Camp ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการ EIS ในการปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานของหลักสูตรที่กำหนดไว้ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 วัตถุประสงค์ 1 เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโปรแกรม EIS 2 เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ปรับตนเองให้เข้าใจกระบวนการเรียนการสอนตามสาระวิชาที่กำหนดไว้ 3 เพื่อตอบสนองความต้องการชุมชนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีเป้าหมายให้นักเรียนโปรแกรม EIS จำนวน 68 คน ครู และผู้เกี่ยวข้อง. 20 คน ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการการเรียนการสอนและการสื่อสาร  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร โดยผู้อำนวยการอนุขา ศิลาเกษ บรรยายพิเศษ ‘เก่งอังกฤษ ชีวิตเปลี่ยน’ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เป็นวิทยากรจำนวน 2 ท่านคือ อาจารย์ Kevan อาจารย์ Rene ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และผู้เกี่ยวข้อง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายอนุชา  ศิลาเกษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพิธีเนื่องเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหิน ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในอำเภอหนองหิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กฉลาดรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายอนุชา  สฺลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ให้การต้อนรับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เด็กฉลาดรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2" ขึ้น ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อให้ความรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ถูกต้องและปลอดภัย กับนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายอนุชา  ศิลาเกษ ผู่อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเรียนการสอนของทางโรงเรียนและนักเรียน

โครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.4

ในระว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 158 คน ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญในพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนด้วย

โครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.1

ในระว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 162 คน ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญในพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนด้วย

ผู้บริหารโรงเรียน

นายอนุชา  ศิลาเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

สถิติเยี่ยมชม

0050576
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
102
185
287
48210
4341
18450
50576

Your IP: 172.69.63.131
Mon, 14 Oct 2019 13:45:17 +0000

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

Who Online

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์