พันธกิจ

  • หมวด: uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 07 พฤษภาคม 2564 03:25
  • เขียนโดย kruthongsak
  • ฮิต: 508
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ ชำนาญการใช้เทคโนโลยี สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก
  2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
  3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    มีทักษะตามสมรรถนะ สามารถปฎิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ตอบสนองจุดเน้นนโยบาย มีระบบการประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง
  5. สร้างภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

รองผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยโท มณฑล  ซ้ายขวา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

สถิติผู้เยี่ยมเว็บไซต์

041935
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
125
1555
4625
32941
14808
19140
41935

Your IP: 3.237.6.124
Sat, 24 Jul 2021 02:29:47 +0000

บุคคลออนไลน์

มี 108 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ