ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ม.4

 ที่ วิชา รหัสวิชา ห้อง รหัสห้องเรียน ครูผู้สอน หมายเหตุ
1 ภาษาไทย1 ท31101 4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
vt6sjjw
hvbd4xs
njfqbyc
tdz24rk
kxaitpy
สายยนต์ คำมงคุณ


นางอรทัย พูนสวัสดิ์
 
2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31101 4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
qmm7lly
lnfgqfj
x4enj53
znz64k7
muocpot
สุธาสินี ไชยแสน
ณัฐกานต์ แควภูเขียว
 
3 สังคมศึกษา ส31101 4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
pl2bm6g
mempi2q
z3535y2
tbfpihn
56kntdc
ธวัชชัย สุวรรณคำ  
4 สุขศึกษา พ31101 4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
2t76jh4
g6ftjft
l3qpib4
3uipe2l
43544hj
จะเด็ด สิงห์สถิตย์  
5 พลศึกษา          
6 นาฎศิลป์ ศ31101 4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
bbl2wid
mez75hg
3uygp6v
txj23zf
rh47auh
ชุติพันธุ์ เรืองใสส่อง  
7 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ31101 4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4ioz5ap
b26vln3
luvzvr2
m6qh7qt
n75pcim
ยสินทรา ทองวิเศษ  
 เคมี1 ว30221 4/1
4/2
4/3
zam32w7
amfjkep
5be5xlt
ศิวรรณ อะวะตา  
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ว30261 4/5 ksqkm7i วนิดา สิมาชัย  
10  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น1 ญ30211 4/1 czu6h2l ณัฐติยา ศรีรักษา  
11  Coding 1 ว30272  4/4
4/5
yv3qlmm
bwxotya
ภานุพัฒน์ อ้วนพรมมา   
12  วิทยาการคำนวณ 1 ว30251 4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
3bstdz6
st7fvpk
t55ecpc
zzhw6qp
mtwepgl
นุจรี ช้างอินทร์  
13  สร้างตัวละคร 3D (PIM) ว31276 4/2
4/3
wpthasq
dwiaso6
นุจรี ช้างอินทร์  
14  ฟิสิกส์1 (เพิ่มเติม) ว30201 4/1
4/2
4/3
mixiwbt
mk5pcin
t2iol56
ชาญชัย บุษบา  
15  เคมี1 ว30221 4/1
4/2
4/3
wsskoeg
sefqnlr
3ovvjce
ศิวรรณ อะวะตา  
16  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ว30101 4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
7y2aood
hcyjo3t
hzh5z3g
vgtjxzq
gwx3dok
มลฤดี พิมพ์เขต  
17  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31201 4/1
4/2
4/3
4cpweji
zzlugdw
73bwzl3
ศักดา พรมกุล  
18  ทักษะบูรณาการภาษาอักฤษธุรกิจ อ30223 4/4 levwcw7 ยสินทรา ทองวิเศษ  
19  ภาษาจีน 1 จ30211 4/4 dlwvmln พรทิพย์ พรหมมาศ  
20  การเปลี่ยนผ่านของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ง30293 4/5 2t5fulm ไมตรี พันธุ์จ้อย  
21  วิทยาศาสตร์กายภาพ ว30281 4/3 3f7ezja พิทยา สิงห์สถิตย์  
22  งานเกษตร ง31101 4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
rddrsjw
r32cmkt
hkiik6o
anyf2fh
ksef5cl
สถาพร พุทธวอร์  
23  ประวัติวรรณคดี ท30201 4/4 7u7ux2l ละแนง โลขันสา  
24  ประวัติศาสตร์1 ส31102 4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
tggzmsa
uoxouda
fdg4ree
qhlky45
yzrh3ck
อุบล คำมา  
25  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1 อ30201 4/1
4/4
4/5
jgjti6v
c2paza7
x7yu2ay
วิไลพร ผองแก้ว  
26  ภาษาอังกฤษสารสนเทศ อ30215 4/2
4/3
obwsqi2
ngviz3c
วิไลพร ผองแก้ว  
27  เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ว30286 4/1 v7dziyk ชลธวัฒน์ มีดี  
28 ชีววิทยา 1 ว31241 4/1
4/2
4/3
57tbwua
xmdob2m
uluhody
ภัสสร หอยสังข์  
29 อาเซียนศึกษา ส30201 4/1
4/2
4/3
4/5
umkn522
jjwomng
k7qdfm4
nt6ivar
พัชรี ดวงศรี
รัชนีกรณ์ ธนันท์ไชยสิน
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

รองผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยโท มณฑล  ซ้ายขวา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

สถิติผู้เยี่ยมเว็บไซต์

041885
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
75
1555
4575
32941
14758
19140
41885

Your IP: 3.237.6.124
Sat, 24 Jul 2021 01:24:25 +0000

บุคคลออนไลน์

มี 58 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ