ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ม.5

 ที่ วิชา รหัสวิชา ห้อง รหัสห้องเรียน ครูผู้สอน หมายเหตุ
1 ภาษาไทย3 ท32101 5/1
5/2
5/3
5/4
ahvdfw5
3xnii3u
opr4lr2
jkktben
อรทัย พูนสวัสดิ์  
2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3 ค32101 5/1
5/2
5/3
5/4
u5kfuo4
skkfoug

ygvggjr
สิริยา ลาสุธรรม
สิริยา ลาสุธรรม

สิริยา ลาสุธรรม
 
3 สังคมศึกษา ส32101 5/1
5/2
5/3
5/4
i5t25ag
gzxo7kw
2lzs2ve
xsiecrf
พัชรี ดวงศรี  
4 สุขศึกษา พ32101 5/1
5/2
5/3
5/4
jbakkmj
sebpzfv
dwambzh
rqejdyi
กิตติพัฒน์ พิมพ์เขต  
5 พลศึกษา  พ32102 5/1
5/2
5/3
5/4
gmjha6n


tk3nt5i
เกรียงศักดิ์ เปานาเรียง  
6 ศิลปะ          
7 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ32101 5/1
5/2
5/3
5/4

n5ykfof
3westvs
snte4pb

น้ำฝน รัตนพลที
 
8 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (เคมี) ว30102 5/1
5/2
dmk2na6
vhhnkao
ศิวรรณ อะวะตา  
9 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 ค32201 5/1
5/2
5/3
lu7pw2l
o3gfoi2
md4whod
สุธาสินี ไชยแสน
สุธาสินี ไชยแสน
เพิ่มพูล สิงห์สถิตย์
 
10  ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด1 ญ30214 5/3 cjrmlw5 ณัฐติยา ศรีรักษา  
11  Coding 1 ว30272 5/1
5/2
5/3
6wuis6x
 3omm6hq
xfysur6
ภานุพัฒน์ อ้วนพรมมา  
12  ธุรกิจทั่วไป ง30283 5/4 vvfrysp อาทิตยา ชารีมุ้ย  
13  ประวัติศาสตร์สากล ส 32102 5/1
5/2
5/3
5/4
osfcz3x
gs7jfo6
dpb6g2c
arsuo4l
อุบล คำมา  
14  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1 อ30203 5/1
5/2
5/3
5/4
mvuqvxo
dwcwufc
fr6jr3f
zxsngr3
ยสินทรา ทองวิเศษ
น้ำฝน รัตนพลที
 
15  ภาษาจีน 3 จ30213 5/3 ky5s2ex พรทิพย์ พรหมมาศ  
16  วิทยาศาสตร์กายภาพ ว30281 5/4 de4pg7w พิทยา สิงห์สถิตย์  
17  งานประดิษฐ์ ง32101 5/1
5/2
5/3
5/4
qmzj6pg
zt3yz7f
jejy2h7
vbrv7bk
สารภี พุทธวอร์  
18  วิทยาการคำนวณ 2 ว30252 5/1
5/2
5/3
5/4
hfz7766
wfksbr7
jrjxxxf
c2ipvji
สุพัตรา  สิงห์สถิตย์  
19  แนะแนว   5/3
5/4
sfd7x4y
sfd7x4y
ราตรี แก้วคง  
20  โปรแกรม Adobe Flash ว30263 5/4 gkmc6p2 สุพัตรา  สิงห์สถิตย์  
21  งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง30228 5/3
5/4
tyn7xnw
ei77wsp
กฤดากร ทิพนนท์  
22  ภาษาอังกฤษท่องเที่ยว1 อ30209 5/4 7ek5mop วิไลพร ผองแก้ว  
23  วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมี) ว30102 5/1
5/2
5/3
5/4
nplrt6x
j64xvzu
mfhqg4v
mm3k7qo
ศิวรรณ อะวะตา

ชลธวัฒน์ มีดี
 
24  ภาษาไทย (เพิ่มเติม) ท30203 5/3 bdspche ดำรงค์ คำมงคุณ  
25  ฟิสิกส์3 (เพิ่มเติม) ว32203 5/1
5/2
u66jpmq
wqjejbw
ธงศักดิ์  มาศรี  
26 การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ IS30201 5/1
5/2
5/3
5/4
enznwwi
w3cuyw7
r6nwljy
72d2n64
สุภัสสร หอยสังข์  
37 ชีววิทยา 3 ว32243 5/1
5/2
7fnmoky
s72dc7m
สุภัสสร หอยสังข์  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

รองผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยโท มณฑล  ซ้ายขวา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

สถิติผู้เยี่ยมเว็บไซต์

041906
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
96
1555
4596
32941
14779
19140
41906

Your IP: 3.237.6.124
Sat, 24 Jul 2021 02:04:37 +0000

บุคคลออนไลน์

มี 79 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ