ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น ม.6

 ที่ วิชา รหัสวิชา ห้อง รหัสห้องเรียน ครูผู้สอน หมายเหตุ
1 ภาษาไทย5 ท33101 6/1
6/2
6/3
6/4
kyeutot
jxmeiim
hjbnclh
ca4nelr
สายยนต์ คำมงคุณ  
2 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  ค33201 6/1
6/2
irnilws
vfk5mgw
กุลเชษฐ ศรีพล  
3 สังคมศึกษา ส33101 6/1
6/2
6/3
6/4
z7cx3sj
4a7kzaz
az2pytq
y7k352i
อุบล คำมา  
4 สุขศึกษา พ30203 6/1
6/2
6/3
6/4
zgts3yd
gv6z6my
rl23uwl
jwhc4re
เกรียงศักดิ์ เปานาเรียง  
5 พลศึกษา พ30204 6/1
6/2
6/3
6/4
uhakyc6
edvsvwp
uows5my
zb5gijc
เกรียงศักดิ์ เปานาเรียง  
6 ดนตรี ศ33101 6/1
6/2
6/3
6/4
g46yrps
cgcamkm
sy5sdxy
prkmcpk
อดิศร พูนสวัสดิ์  
7 ภาษาอังกฤษ          
8 คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1  ค30201 6/1
6/2
4nxqcg2
vfk5mgw
 กุลเชษฐ ศรีพล  
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ว30261 6/4 yjjqxgj วนิดา สิมาชัย  
10  วิทยาการคำนวณ 1 ว30251 6/1
6/2
6/3
6/4
ku4fhpd
xt5j7mn
hiyrve2
4pmstzo
สุพัตรา สิงห์สถิตย์  
11  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น1 ญ30211 6/1
6/2
6/4
lcgj4gp
5lzrnqe
aoooe2p
ณัฐติยา ศรีรักษา  
12  ภาษาญี่ปุ่นฟัง-พูด1 ญ30215 6/3 tbhlhxd  ณัฐติยา ศรีรักษา  
13  Coding 1 ว30272 6/1
6/2
6elwbft
cpkhnqo
ภานุพัฒน์ อ้วนพรมมา  
14  งานธุรกิจ ง33101 6/1
6/2
6/3
6/4
hbzgu6o
jxrnrle
rvkuw5j
3ayszsr
อาทิตยา ชารีมุ้ย  
15  งานบัญชีเบื้องต้น ง30285 6/4 difal2i  อาทิตยา ชารีมุ้ย  
16  คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 1 ค30201 6/3
6/4
fuvy6y4
7dkmx54
ณัฐกานต์ แควภูเขียว  
17  ฟิสิกส์ 4 ว33204 6/1
6/2
iytaxac
qkqnact
ชาญชัย บุษบา  
18  เคมี 4 ว33224 6/1
6/2
zh4ap2r
fke4fvo
ชลธวัฒน์ มีดี  
19  ชีววิทยา4 ว33244 6/1
6/2
723xheh
dnihajo
มลฤดี พิมพ์เขต  
20  ภาษาจีน 1 จ30211 6/1
6/2
6/4
feyatgo
s3dg4zj
2pfugrn
พรทิพย์ พรหมมาศ  
21  ภาษาจีน ฟัง-พูด 1 จ30221 6/3 vxwkuzc  พรทิพย์ พรหมมาศ  
22  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อ30205 6/3 nekojzx น้ำฝน รัตนพลที   
23  เพศศึกษา พ30207 6/3
6/4
ded66vu
engu5ig
อิศราวุธ ศรีคูณ   
24  แนะแนว   6/1
6/2
6/3
6/4
qp5xs22
qp5xs22
qp5xs22
qp5xs22
ราตรี แก้วคง  
25  งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ง30234 6/3
6/4
rwmnicp
txewcto
กฤดากร ทิพนนท์  
26  ช่างไม้ครุภัณฑ์ ง30271 6/3
6/4
a5quess
o7yuvib
บุญเที่ยง คนกล้า  
27  ภาษาไทย (เพิ่มเติม) ท30205 6/3 xcflfvk ดำรงค์ คำมงคุณ  
28  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ว30104 6/1
6/2
6/3
6/4
vq2chsh
zhipdzy
rwph3ux
x4dvnwl
ธงศักดิ์  มาศรี  

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

รองผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยโท มณฑล  ซ้ายขวา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

สถิติผู้เยี่ยมเว็บไซต์

041945
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
135
1555
4635
32941
14818
19140
41945

Your IP: 3.237.6.124
Sat, 24 Jul 2021 02:42:33 +0000

บุคคลออนไลน์

มี 118 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ