https://institutomuda.com.br/ https://www.zalezitost.cz/ https://utb.edu.vn/ https://www.ncst.mw/ https://www.federpesca.it/ https://fx-arabia.com/ สล็อตเว็บตรง

 ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้ 17

วานนี้ 70

สัปดาห์นี้ 255

เดือนนี้ 1754

รวมทั้งหมด 6703

Currently are 6 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

jsvisit Visitor Counter

Thailand 89.7% Thailand
United States 6.7% United States

Total:

20

Countries
354152
Today: 11
Yesterday: 46
This Week: 188
Last Week: 343
This Month: 1,246
Last Month: 1,301
Total: 354,152

WhoOnline

มี 60 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประกาศโรงเรียนหนองหินวิทยาคม
เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

<<<รายละเอียดทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน 2564  นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม พร้อมด้วยคณะบรุิหาร  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย  ณ ห้องประชุมภูป่าเปาะ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564  นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ความสะอาดบริเวณโรงเรียน (Big cleaning Day) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรกทางการศึกษาเป็นอย่างดี

ในวันที่ 2 และ 4 มิถุนายน 2564 นายสมคิด  เกษดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  โดยแบ่งเป็นรอบ  เพื่อลดจำนวนและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการเรียนออนไลน์ของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดเตรียมห้องเรียนออนไลน์  ภาคเรียนที่ 1/2564  เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19)  ณ ห้องประชุมผาหินงาม  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับคณะบริหาร  ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษา (ACTIVE LEARNING WORKSHOP) ประจำปีการศึกษา 2564 แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ต่อไป ณ ห้องประชุมผาหินงาม  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

เมื่อวันที่ 8  เมษายน  2564  นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต์ ก่อกองทราย ร่วมน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  และขอพรผู้อาวุโส  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ณ อาคารธรรมสถาน

<<<ภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์ 2564  ทีมหุ่นยนต์ NWK Robot  เข้ารับเกียรติบัตรการแข่งขันยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 (TRRO2020) Thailand Robot & Bobotic Olympiad 2020 (TRRO2020) ระดับนานาชาติ ณ โรงเรียนหนองบัว  ต.หนองบัว อ.หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน  5  รายการ  รายการหุ่นยนต์บังคับมือ กติกา HK ทางบก  จาก  นายไพโรจน์  พรมสอน  ผอ.สพม. เขต 19  ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.เลย หนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2564 ณ ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร  ได้แก่

          1.Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ม.4-6 [ทีม] 1.นาย ธนาธิป สายคำพล และ 2.นางสาว นิรชา สุวรรณโรจน์  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ   เหรียญทองพร้อมถ้วยเกียรติยศ

          2.Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition ม.4-6 1.นาย ขจรพงศ์ ทองสุข และ 2.นางสาว ภาวิการ์ แก่นสีเสียด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญเงินพร้อมถ้วยเกียรติยศ

          3.Servo Motor Robot Appearance Design Competition ม.4-6 [ทีม]   1.นาย สุทธิพงศ์ แสนสมบัติและ 2.นางสาว ชลธิชา แสงจันทร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญเงินพร้อมถ้วยเกียรติยศ

          4.Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ม.1-3 [ทีม] 1.เด็กชาย สรวิชญ์ ภูแถวเว่อร์ และ 2.เด็กชาย ณรงค์ธร คำมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญทองพร้อมถ้วยเกียรติยศ

          5.Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ม.1-3 [ทีม] 1.เด็กชาย จิรภัทร คำแแสน  และ 2.เด็กชาย วิรภัทร ปรีกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียบทองแดงพร้อมถ้วยเกียรติยศ

จากการเข้าร่วมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม อยู่ในลำดับที่ 39  จากโรงเรียนที่เข้าร่วม 163 โรงเรียน

<<<ภาพกิจกรรมทั้งหมด>>> 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

o1 โครงสร้าง
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 Q&A
o9 Social Network
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E–Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy*
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหองหินวิทยาคม

 


ว่าที่ร้อยโท มณฑณ  ซ้ายขวา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 


นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750 
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.

สล็อตเว็บตรง