https://institutomuda.com.br/ https://www.zalezitost.cz/ https://utb.edu.vn/ https://www.ncst.mw/ https://www.federpesca.it/ https://fx-arabia.com/ สล็อตเว็บตรง

 ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้ 18

วานนี้ 70

สัปดาห์นี้ 256

เดือนนี้ 1755

รวมทั้งหมด 6704

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

jsvisit Visitor Counter

Thailand 89.7% Thailand
United States 6.6% United States

Total:

20

Countries
354153
Today: 12
Yesterday: 46
This Week: 189
Last Week: 343
This Month: 1,247
Last Month: 1,301
Total: 354,153

WhoOnline

มี 85 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประกาศโรงเรียนหนองหินวิทยาคม
เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

<<<รายละเอียดทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 17  กรกฎาคม 2566  นายณัฐภณ  ดวงท้าวเศษ    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เลย  หนองบัวลำภู  ติดตาม  นิเทศ  ให้กำลังใจ  ครู  นักเรียน  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  ประกอบด้วย 1) อุบล  ศุภบวรรัตน์  (ครู) 2) นางสาวศิวรรณ  อะวะตา  (ครู)  3) ชลธวัฒน์ มีดี  (ครู)  4) นายฮารุโตะ โนกุจิ   นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4  และ 5)ปัณณวิชญ์ สุทธิโมกข์ นักเรียนมัธยมปีที่  6 ในโอกาสไปราชการต่างประเทศ  โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา  และนำนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ  ณ  ประเทศญี่ปุ่น  วันที่  20  -  26  กรกฏาคม  2566  โดยมีกำหนดการ  ดังนี้ วันที่  20  กรกฎาคม  เดินทางจากจังหวัดเลย  ไปขอนแก่น  และกรุงเทพมหานคร  วันที่  21  กรกฎาคม  ถึงประเทศญี่ปุ่น  เดินทางจากโตเกียวไปจังหวัดยามากาตะ  บ่าย  ต้อนรับ  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วันที่  22 กรกฎาคม   ร่วมแข่งขันงานวิจัยนักเรียนนานาชาติ  ณ  สถานที่จัดงาน  โรงเรียนเรียน  Yamagata Prefectural Touohgakkan Junior & Senior High School, Japan  ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ประจำจังหวัดยามากาตะ  โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมนำเสนอทั้งหมด  35  โรงเรียน  ประกอบด้วย  ญี่ปุ่น  31  โรงเรียน  จากต่างประเทศคือ  ใต้หวัน  1  มาเลเซีย  1  และประเทศไทย  2  โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมนำเสนอแบบ   onsite  จากต่างประเทศ  1  โรงเรียนคือ  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม    สพม.  เลย  หนองบัวลำภู   …วันที่  23  กรกฎาคม    แลกเปลี่ยน  ศึกษาดูงาน  Rikkyo  University  มหาวิทยาลัยริกเคียว   วันที่  24  กรกฎาคม  ศึกษาดูงาน  World Heritage Sites วันที่   25  กรกฎาคม  แลกเปลี่ยนกับ  Asia - Pacific Cultural Centre for UNESCO  วันที่  26  เดินทางกลับประเทศไทยอย่างสวัสดิภาพ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยนายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ว่าที่ ร.ท.มณฑล ซ้ายขวา นายกิตติพงศ์ ประทุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม คระครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เข้าร่วมทำกิจกรรมโครงการทำนาโยน ณ แปลงเกษตรนาโยนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำมาสู่การขับเคลื่อนให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ซึ่งเป็นการลงมือปฏิบัติการทำนาโยนด้วยตนเอง เพื่อประกอบการเรียนรู้และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเกษตร และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “Nonghinwittayakom Club Fair 2023″ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  มีคณะครูและบุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาจากการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือชุมนุมที่นักเรียนมีความสนใจ ซึ่งมีชุมนุมให้เลือกกว่า 50 ชุมนุม โดยให้นักเรียนแต่ละชุมนุมนำผลงานจากการเรียนชุมนุมของตนเอง ระหว่างวันที่ 4-13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มาจัดแสดงพร้อมทั้งนำเสนอกิจกรรมของนักเรียน ทั้งในรูปแบบการแสดง การสาธิต วีดีโอ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม .ให้กำลังใจและเยี่ยมกิจกรรมตรวจฟันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง โดยงานอนามัยร่วมกับงานทันตกรรม โรงพยาบาลหนองหิน  ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (Sitr Visit Review) และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำคักงานมัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ประกอบด้วย นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ ประธาน สมป.จังหวัดเลย นายธวัช มูลเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ นางจารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางดวงจันทร์ อาจศัตรู ครู รร.เลยพิทยาคม และนางสาวปทิตตา เยี่ยมหาร ศึกษานิเทศก์ ในการออกติดตาม ตรวจเยี่ยมฯ เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยใช้นวัตกรรมหลัก 2 ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีระบบการพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และสถานศึกษา เพื่อให้มีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล ณ ห้องประชุมผาหินงาม

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566  นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดวาดภาพ "งานผีตาโขน ปี 2566" ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วม และได้รับรางวัลรองชนะเศอันดับ 2 พร้องเงินรางวัล 2000  บาท

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ช่วงบ่ายเวลา13.00 - 15.00 น. นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้ร่วมกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club (ปลูกต้นไม้) บริเวณโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ช่วงเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้ร่วมกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club หลักสูตรส่งเสริมความเหมาะสมด้านความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและใช้แนวคิดเพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคมของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหองหินวิทยาคม

 


ว่าที่ร้อยโท มณฑณ  ซ้ายขวา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 


นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750 
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.

สล็อตเว็บตรง