https://institutomuda.com.br/ https://www.zalezitost.cz/ https://utb.edu.vn/ https://www.ncst.mw/ https://www.federpesca.it/ https://fx-arabia.com/ สล็อตเว็บตรง

 ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้ 18

วานนี้ 70

สัปดาห์นี้ 256

เดือนนี้ 1755

รวมทั้งหมด 6704

Currently are 8 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

jsvisit Visitor Counter

Thailand 89.7% Thailand
United States 6.6% United States

Total:

20

Countries
354153
Today: 12
Yesterday: 46
This Week: 189
Last Week: 343
This Month: 1,247
Last Month: 1,301
Total: 354,153

WhoOnline

มี 72 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประกาศโรงเรียนหนองหินวิทยาคม
เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

<<<รายละเอียดทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้เลื่อนตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่ นายกฤดากร  ทิพนนท์ เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ   นายศักดา  พรมกุลและนางสาวสุภัสสร  หอยสังข์  เลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป้นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2566  โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู  และการมอบรางวัลครูดีในดวงใจด้วย

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มรภ.ลย  ได้ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566  ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนอำเภอหนองหิน ณ หอประชุมอำเภอหนองหิน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 หน่วยฝึก นศท. ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้มีการจัดการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1  โดยประกอบด้วย โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  โรงเรียนภูกระดึวิทยาคม  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์  โรงเรียนภูหลวงวิทยา  โรงเรียนเซไลวิทยาคมเข้าร่วมการคัดเลือก ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  แลงานยาเสพติด กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกถึงโทษ พิษภัยจากบุหรี่ โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ในช่วงเช้าและดนตรีในช่วงกล่างวันด้วย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้เป็นประธานในกิจกรรมสายใยสัมพันธ์น้องพี่ GM ให้กับนักเรียนที่เรียนห้องเรียนพิเศษ  จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมผาหินงาม เพื่อให้นักเรียนได้มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

ในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดการอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทศวรรษที่21 /การพัฒนาศักยภาพครูด้านสมรรถนะภาษาไทย/การพัฒนาศักยภาพครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา แก่คระครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 65  คน  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร  ดร.ณัฐกิตติ์  สิริวัฒนาทากุล  ห้องประชุมผาหินงาม  

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับขวัญและแสดงความยินดีกับคุณครูกุลเชษฐ  ศรีพล ที่ได้บุตรตรีคนที่ 2 และร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ ณ บ้านเหมืองแบ่ง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหองหินวิทยาคม

 


ว่าที่ร้อยโท มณฑณ  ซ้ายขวา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 


นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750 
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.

สล็อตเว็บตรง