https://institutomuda.com.br/ https://www.zalezitost.cz/ https://utb.edu.vn/ https://www.ncst.mw/ https://www.federpesca.it/ https://fx-arabia.com/ สล็อตเว็บตรง

 ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้ 19

วานนี้ 70

สัปดาห์นี้ 257

เดือนนี้ 1756

รวมทั้งหมด 6705

Currently are 8 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

jsvisit Visitor Counter

Thailand 89.7% Thailand
United States 6.6% United States

Total:

20

Countries
354157
Today: 16
Yesterday: 46
This Week: 193
Last Week: 343
This Month: 1,251
Last Month: 1,301
Total: 354,157

WhoOnline

มี 112 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประกาศโรงเรียนหนองหินวิทยาคม
เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

<<<รายละเอียดทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566  นายสมคิด  เกษดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมาย ให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในการดำเนินโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง” โดยมีเป้าหมายที่ต้องการจะส่งเสริม และพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมที่รองรับการศึกษาแห่งอนาคต ให้กับครูในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างห้องเรียน หรือสร้างบทเรียนรูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงให้กับผู้เรียน ให้พร้อมรับกับโลกแห่งอนาคต  โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน (12 ชั่วโมง) และรูปแบบการอบรม วันอบรมที่ 1 รูปแบบ Online * อบรมผ่านโปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Team วันอบรมที่ 2 รูปแบบ Onsite * Onsite ณ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมจำนวน 55 คน

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้แก่ สกายวอล์คเชียงคาน แก่งคุดคู่และถนนคนเดิน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้  โดยมีกิจกรรมมอบใบประกาศฯ บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์  สายใยและความสนุกสนานมากมาย และมีผู้ปกครองรักเรียนร่วมแสดงความยินดีในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

<<<ภาพกิจกรรม>>>        <<<ภาพกิจกรรม1>>>

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 งานประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 หลังกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อส่งสเริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การเลือกตั้งและเรียนรู้ประชาธิปไตยภายในโรงเรียน  โดยผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนดังนี้

อันดับที่ 1 นายศุภชัย สามพันเย็น เบอร์ 3 จำนวน 322 คะแนน
อันดับที่ 2 นายพีรัชชัย รักตะรัตนา เบอร์ 2 จำนวน 188 คะแนน
อันดับที่ 3 นายธนากร ปองดี เบอร์ 4 จำนวน 110 คะแนน
อันดับที่ 4 นางสาวรัติยากรณ์ วิเชียร เบอร์ 1 จำนวน 60 คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 86
บัตรเสีย 19
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1032 คน
มาใช้สิทธิ์ 785 คน
คิดเป็นร้อยละ 76.07

ในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิ Blooming Juniper Foundation ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เข้าร่วมแข่งขันงานส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับเครือข่ายการศึกษานักเรียน ครูระดับชาติ หรือ Siam Robot Programming Tournament ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทาง วิทยาการหุ่นยนต์สาหรับโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์ของมูลนิธิ Blooming Juniper ที่มอบหุ่นยนต์ให้กับทางโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  โดยโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 3 รายการ ผลปราฏดังนี้
1. หุ่นยนต์ภารกิจพิชิตภูกระดึง  ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับเงินรางวัล 2000 บาท พร้อมโล่ห์และใบประกาศ
2. หุ่นยนต์ภารกิจพิชิตภูกระดึง  ระดับ มปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับเงินรางวัล 2000 บาท พร้อมโล่ห์และใบประกาศ
3. หุ่นยนต์ซูโม่  ระดับ ม.ต้น เข้าร่วมการแข่งขันและใบประกาศ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมาย ให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในการดำเนินโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง” โดยมีเป้าหมายที่ต้องการจะส่งเสริม และพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมที่รองรับการศึกษาแห่งอนาคต ให้กับครูในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างห้องเรียน หรือสร้างบทเรียนรูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงให้กับผู้เรียน ให้พร้อมรับกับโลกแห่งอนาคต โดยวันอบรมที่ 1 รูปแบบ Online * อบรมผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมการอบรม จำนวน 56 คน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  มอบเกียรติบัตรในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระกับชาติ ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ณ จ.ร้อยเอ็ด โดยได้รับ 14 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง  แก่นักเรียนและครูที่เข้ารวมการแข่งขัน เพื่อให้กำลังใจและแสดงความยินดี ณ บริเวณกิจกรรมหน้าเสาธง

<<<ภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 นายกฤติชฎา บุญล้อมรัตน์ นายอำเภอหนองหิน เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67  ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สพป.ลย 2  นายศรัณย์ ทิพสุวรรณ ส.ส.เลย เขต 2 โดยมอบเกียรบัตรครูดีของอำเภอหนองหิน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งอบรมสั่งสอนแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำไปสู่ ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้ที่อุทิศตนในหน้าที่ของความเป็นครู ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการอ่านเขียนแก่ศิษย์ ซึ่งจะได้นำไปใช้ชีวิตในประจำวันและการทำงาน ในอนาคต และสร้างความรักสมัครสมานสามัคคี ระหว่างครูและบุคลากรทาการศึกษา ในอำเภอหนองหิน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรี ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลวอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตองด้วย

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>    <<<รูปภาพเพิ่มเติม>>>

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหองหินวิทยาคม

 


ว่าที่ร้อยโท มณฑณ  ซ้ายขวา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 


นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750 
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.

สล็อตเว็บตรง