https://institutomuda.com.br/ https://www.zalezitost.cz/ https://utb.edu.vn/ https://www.ncst.mw/ https://www.federpesca.it/ https://fx-arabia.com/ สล็อตเว็บตรง

 ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้ 17

วานนี้ 70

สัปดาห์นี้ 255

เดือนนี้ 1754

รวมทั้งหมด 6703

Currently are 11 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

jsvisit Visitor Counter

Thailand 89.7% Thailand
United States 6.6% United States

Total:

20

Countries
354153
Today: 12
Yesterday: 46
This Week: 189
Last Week: 343
This Month: 1,247
Last Month: 1,301
Total: 354,153

WhoOnline

มี 66 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประกาศโรงเรียนหนองหินวิทยาคม
เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

<<<รายละเอียดทั้งหมด>>>

ในระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2566 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม พร้อมด้วย คณะครู จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม  ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 กองลูกเสือโรงเรียนหนองหินวทยาคม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยมีกิจกรรมฐานผจญภัย เข็มทิศและกิจกรรมรอบกองไฟ

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Merry Christmas 2022 เนื่องในวัน Christmas Day 25 ธันวาคม  เพื่อให้ความรู้และมอบของขวัญให้แก่นักเรียน บริเวณหน้าเสาธง  โดยมีนายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด โคงการคาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 157 คน เพื่อให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนอำเภอหนองหิน ณ หอประชุมอำเภอหนองหิน

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "เทา-ทองเกมส์" ครั้งที่ 41  ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยมี นางกชพร  มณีพงษ์  รอง ผอ.สพม.ลยนภ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยใช้คำขวัญในการแข่งขัน "กีฬาสรรสร้างมิตร  รู้จักคิดให้อภัย  น.ว.ค.เราร่วมใจ  สร้างนิสัยสามัคคี" เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านกีฬาและรู้จักการออกกำลังกาย

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 28 พย 2565 งานแนะแนวโรงเรียนหนองหินวิทยาคมได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 13 คน  ได้รับการสนับสนุนเงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาจาก ครูชาตรี  เชื้อบุญมี จำนวน 3000 บาท  ครูพิทยา-ครูเพิ่มพูล  สิงห์สถิตย์ จำนวน 6000 บาท และนายธีรเมธ คำนอก จำนวน 4000 บาท

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565  ศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดพิธิปิดและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นการให้นักศึกษาวิชาทหารได้แสดงความสามารถและการฝึกความมีระเบียบวินัย หลังจากที่ทำการฝึกภาคสนามในระหว่างวันที่ 19-28 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาด้วย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติการ CPR เพื่อให้ความรู้ในการช่วยเหลือ ช่วยชีวิตเมื่อพบบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้นในการทำ CPR  ณ หอประุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลหนองหิน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหองหินวิทยาคม

 


ว่าที่ร้อยโท มณฑณ  ซ้ายขวา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 


นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750 
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.

สล็อตเว็บตรง