https://institutomuda.com.br/ https://www.zalezitost.cz/ https://utb.edu.vn/ https://www.ncst.mw/ https://www.federpesca.it/ https://fx-arabia.com/ สล็อตเว็บตรง

 ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้ 17

วานนี้ 70

สัปดาห์นี้ 255

เดือนนี้ 1754

รวมทั้งหมด 6703

Currently are 3 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

jsvisit Visitor Counter

Thailand 89.7% Thailand
United States 6.7% United States

Total:

20

Countries
354152
Today: 11
Yesterday: 46
This Week: 188
Last Week: 343
This Month: 1,246
Last Month: 1,301
Total: 354,152

WhoOnline

มี 44 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประกาศโรงเรียนหนองหินวิทยาคม
เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

<<<รายละเอียดทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ ตามโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติและปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศานาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยรับมอบกับนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ศาลากลางจังหวัดเลย

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการ 46ICT ระดับชาติประจำปี 2565  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา  โดยได้เข้าร่วมทั้งหมด 16 รายการ ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล  6 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง  โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 รายการ คือ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ รายการหุ่นยนต์เรือสี่ฝีพาย ควบคุมไร้สาย ม.4-6 ด้วย

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>               <<<เกียรติบัตร>>>

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ผอ สมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม รับเกียรติบัตร และ มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน ครู ในโอกาสโรงเรียนได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษานานาขาติ ระหว่างโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ประเทศไทย กับ โรงเรียน โทโอกักคัง จังหวัดยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โคงการ Interschool Exchange Program ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ได้ทำการแลกเปลี่ยนทาง online มาอย่างต่อเนื่อง และในวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นได้จัดประกวดโครงงานวิจัยของนักเรียนนานาชาติ ระดับมัธยมปลาย ภายใต้ชื่อการแข่งขัน Study Assembly of Research at Touohgakkan 2022 “Start 2022” แบบ onsite ขี้นที่ประเทศญี่ปุ่น โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ มีโรงเรียนประเทศมาเลย์เซีย 1 โรงเรียน ประเทศญี่ปุ่น 10 โรงเรียน และประเทศไทย 1 โรงเรียนคือโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ส่งผลงานวิจัย สาขาเคมี ฃื่อผลงานวิจัย Appropriate Duration for Eco-printing Technique with the leaves of Tectona grandis (Sugar cane) on fabric. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 4 คน ครูที่ปรึกษาวิจัย 3 คน จึงมีพิธีมอบเกียรติบัตร แก่โรงเรียน ครูที่ปรึกษา และนักเรียนดังนี้
1. ผู้อำนวยการสมคิด เกษดา รับเกียรติบัตรโรงเรียน จากประเทศญี่ปุ่น
2. นักเรียนที่ร่วมแข่งขันงานวิจัยนานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 4 คน ดังนี้
   1. นายปัณณวิชญ์ สุทธิโมกข์
   2. นางสาวจิรัชญา สมสาร
   3. นางสาวธนพร ปราบเพ็ฃร
   4. นางสาววิภาดา วุสัญเทียะ
ครู
1. คุณครูอุบล ศุภบวรรัตน์ (ครูผู้ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยน / ครูที่ปรึกษาโครงงานวิจัยฯ)
2. คุณครูศิวรรณ อะวะตา ( ครูที่ปรึกษาโครงงานวิจัย)
3. คุณครู ดร. ฃลธวัตน์ มีดี ( ครูที่ปรึกษาโครงงานวิจัย)
ขอบพระคุณผู้อำนวยการสมคิด เกษดา ครู บุคลากร นักเรียน ที่ให้การสนับสนุน ให้การนำเสนอผลงานวิจัยนักเรียนระดับนานาชาติ ประสบความสำเร็จด้วยดี และ ขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ คัง ฮิโรชิ และครูผูประสานงานญี่ปุ่น Thank you very much to principal of Touohgakkan Junior and Senior High School , JAPAN ; Mr. Kan Hiroshi

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะแนวใหม่ ตามเกณฑ์ วPA (ว9/2564) เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะแนวใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ดร.เชษฐา ค้าคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมผาหินงาม  โรงเรียนหนหองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

ขอแสดงความยินดีกับ  นายสมคิด เกษดา ผอ.โรงเรียนหนองวิทยาคม ที่ได้รับรางวัล ระดับดีมาก การนำเสนอผลงานนวัตกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ในเวทีระดับภูมิภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน   ณ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

ขอแสดงความยินดีกับนายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ที่ได้รับผลการคัดเลือก ชนะเลิศ (เป็นตัวแทน) สพม.ลยนภ เข้าร่วมการนำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหาร ในระดับภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565  โดย นางกชพร มณีพงษ์ รอง ผอ.สพม.ลยนภ ดร.จิตติศีกดิ์  นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษวิทยาและคณะ ณ ห้องสมุดโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อนิเทศ ตดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค์และให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยการอบรมหลักสูตรสร้างสื่อสวยด้วย CANVA สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  70 คน ณ ห้องประชุมผาหินงาม

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหองหินวิทยาคม

 


ว่าที่ร้อยโท มณฑณ  ซ้ายขวา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 


นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750 
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.

สล็อตเว็บตรง