https://institutomuda.com.br/ https://www.zalezitost.cz/ https://utb.edu.vn/ https://www.ncst.mw/ https://www.federpesca.it/ https://fx-arabia.com/ สล็อตเว็บตรง

 ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้ 19

วานนี้ 70

สัปดาห์นี้ 257

เดือนนี้ 1756

รวมทั้งหมด 6705

Currently are 13 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

jsvisit Visitor Counter

Thailand 89.7% Thailand
United States 6.6% United States

Total:

20

Countries
354154
Today: 13
Yesterday: 46
This Week: 190
Last Week: 343
This Month: 1,248
Last Month: 1,301
Total: 354,154

WhoOnline

มี 94 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประกาศโรงเรียนหนองหินวิทยาคม
เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

<<<รายละเอียดทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอหนองหิน ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนของอำเภอหนองหิน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดกิจกรรม English Day Came 2022 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 200 คน เพื่อให้ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โดยได้ความรับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะมุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  Dr.Kobkhan Gubtapol, Kevan R. Dodd and Mr. Rene Zumstein. นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ 30  คนและพระนักศึกษา 2 องค์ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักเรียนชุมนุมจิตอาสาพยาบาล ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อให้ความรู้และการช่วยเหลือตนเองและบุคคลอื่นจากอาการบาดเจ็บ และการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนำส่งต่อยังพยาบาลและโรงพยาบาลต่อไป  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลหนองหิน

<<<ภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565  นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานกิจกรรมวันอาเซียน ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและได้ศึกษาประชาคมอาเซียน ตลอดจนการก่อตั้งและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วย 

<<<ภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ณ ศูนย์การค้าบิ๊กกิม ผลปรากฏว่าวงดนตรีโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากทั้งหมด 10 ทีม 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "เทคนิคการคิดเลขเร็ว" สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ GM จำนวน 40 คน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมผาหินงาม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเสริมทักษะในการคิดเร็วด้วย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดกิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการการแปรงฟันและตรวจสุขภาพช่องฟันของนักเรียนด้วย  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก งานทันตกรรม โรงพยาบาลหนองหิน มาให้ความรู้ดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรวเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มรภ.เลย นักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวเกษตรกรเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชการที่ 10 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้การดำนาในพื้นที่ของโรงเรียน

<<<ภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>      <<<วิดีทัศน์>>>

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหองหินวิทยาคม

 


ว่าที่ร้อยโท มณฑณ  ซ้ายขวา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 


นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750 
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.

สล็อตเว็บตรง