https://institutomuda.com.br/ https://www.zalezitost.cz/ https://utb.edu.vn/ https://www.ncst.mw/ https://www.federpesca.it/ https://fx-arabia.com/ สล็อตเว็บตรง

 ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้ 17

วานนี้ 70

สัปดาห์นี้ 255

เดือนนี้ 1754

รวมทั้งหมด 6703

Currently are 10 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

jsvisit Visitor Counter

Thailand 89.7% Thailand
United States 6.7% United States

Total:

20

Countries
354152
Today: 11
Yesterday: 46
This Week: 188
Last Week: 343
This Month: 1,246
Last Month: 1,301
Total: 354,152

WhoOnline

มี 58 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประกาศโรงเรียนหนองหินวิทยาคม
เรื่อง การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

<<<รายละเอียดทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม จัดงาน "เกษียณเกษมสันต์" แด่ คุณครูละแนง  โลขันสา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  และคุณครูสายยนต์  คำมงคุณ   ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน แสดงความยินดีแต่ผู้เกษียณอายุราชการดังกล่าว

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม EIS English Camp ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EIS ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 - ม.3 จัดโดยงานห้องเรียนพิเศษ (EIS) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย Ajarn Kevan R Dodd , Ajarn Rene Zumstein and English Education Students โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออกในด้านการพูดและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 งานยาเสพติด กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองหินวิทยาคมได้จัดกิจกรรมการประกวดโฟล์คซอง & Cover Dance ต้านยาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม
ผลการประกวดวงโฟล์คซอง
1. วงEndlass Black Sea ชนะเลิศ 🥇
2. วงโยจ๊ะโจ๊ะ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 🥈
3. วง Noname รองชนะเลิศอันดับที่ 2 🥉
4. วงสภาจูเนียร์ วงดวงจันทร์ และวงหมุนติ้วและทิวเขา ได้รับรางวัล ชมเชย
ผลการประกวดเต้น Cover Dance
1. ทีมบันเทิง หรือ บรรทม 🥇 ชนะเลิศ
2. ทีม Do one idol 🥈รองชนะเลิศอันดับ 1
3. ทีม 8Hz 🥉 รองชนะเลิศอันดับ 2

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และกลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง วัดศรีสุทธาวาสอารามหลวง
มีผลการแข่งขันดังนี้
1.การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ประเภททีม ม.ต้น ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 1600 บาท
นางสาวอนัญญา บงแก้ว ม.3/1
เด็กหญิงณิจชา อวนป้อง ม.3/1
2.การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ประเภทบุคคล ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 700 บาท
เด็กชายธนภัทร หอยสังข์ ม.1/1
3.การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ประเภททีม ม.ปลาย ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 600 บาท
นายเจษฎา แสงสว่าง ม.6/2
นางสาวอภิสรา จันทคาส ม.6/3
4.การแข่งขันบรรยายธรรม ม.ต้น ได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
นางสาวอภิญญา เร็วสูงเนิน ม.3/4
นางสาวนพินประพา ถุงน้ำคำ ม.3/4
5.การแข่งขันบรรยายธรรม ม.ปลาย ได้รับรางวัลชมเชย 1 รางวัล รางวัลละ 300 บาท
นางสาวอธิติยา ฤทธิยา ม.6/1
6.การแข่งขันวาดภาพ ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1000 บาท
เด็กชายธนโชติ ประเสริฐสังข์ ม.3/2
7.การแข่งขันวาดภาพ ม.ต้น ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 300 บาท
ด.ญ อัญมณี พิมเขตร ม.1/5

 <<<รูปภาพทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 150 คน ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องจากการระบาดของโรคไข้เลือดออก พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน หากมีภาชนะน้ำขังต่างๆ จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะของโรคได้  โดยการทำความสะอาดและกำจัดขยะในห้องเรียน  ห้องพักครูและห้องปฏิบัติการ

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 คณะครูและบุคลกรทางการศึกษา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนอำเภอหนองหิน โดยร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป และร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ ณ อำเภอหนองหินในช่วงเช้า และในช่วงเย็นได้มีพิธีวางพานพุ่มทอง และพานพุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอหนองหิน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมการต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ประกอบด้วย นางกชพร มณีพงษ์ รอง ผอ.สพม.ลยนภ นายประทัด ผาลี ผอ.รร.ภูกระดึงวิทยาคม นายสุพรรณ กล้าหาญ ผอ.รร.ผาสามยอดวิทยาคม นางวัชรี โสธรรมมงคล ศึกษานิเทศก์ สพม.ลยนภ และนางสาวมยุรี ยลสุข ศึกษานิเทศก์ สพม.ลยนภ เพื่อติดตาม นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหองหินวิทยาคม

 


ว่าที่ร้อยโท มณฑณ  ซ้ายขวา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 


นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750 
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.

สล็อตเว็บตรง