foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ITA Online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
2586
2617
13764
793565
103564
77842
829757

Your IP: 3.236.112.70
Thu, 25 Jul 2024 15:11:08 +0000

WhoOnline

มี 207 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

Thailand 84.1% Thailand

Total:

31

Countries
014088
Today: 69
This Week: 224
This Month: 1,798
Total: 14,088

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2567 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดTO BE NUMBER ONE CONTEST ประจำปีการศึกษา 2567 โดยชมรม TO BE NUMBER กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ตามโครงการ TO BE NUMBER ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วยกิจกรรม 1.การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2.การประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง 3.การประกวด COVER DANCE และ 4.การประกวดร้องเพลง ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรม1>>>        <<<รูปภาพกิจกรรม2>>>

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2567 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหิน เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของไทยและให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นรวมถึงการสืบทอดประเพณีอันดีงามและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษาให้มีสืบต่อไป โดยจัดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

<<<รูปกิจกรรม1>>>   <<<รูปกิจกรรม2>>>

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "ดำนาเฉลิมพระเกียรติปลุกพลังยุวชนคนพอเพียง"  ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มรภ.เลย นักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวเกษตรกรเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชการที่ 10 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้การดำนาในพื้นที่ของโรงเรียน

<<<รูปาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 งานอนามัย กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนหนองหินวิทยาคม “จัดกิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธีและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขอรับทุนญี่ปุ่น Kazu Scholarship เพื่อการศึกษาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2567 (ปีที่ 2) นักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนญี่ปุ่น จำนวน 47 คน ทุนละ 5,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 235,000 บาท และจะดำเนินการมอบทุนญี่ปุ่นให้กับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 ทุนละ 2,500 บาท เป็นเงิน จำนวน 117,500 บาท ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นางสาววาสนา ผลาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยมีลูกเสือ-เนตรนารีร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 615 คน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและรำลึกถึงพระคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้ก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และเพื่อสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม 

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน ประชาชนทั้งระดับครอบครัว สถานศึกษา และสังคม ได้ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด รู้จักปฏิเสธ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานในจัดกิจกรรมในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 คือ กิจกรรม “รำลึกสุนทรภู่บูรพกวีสี่แผ่นดิน” ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเพื่อสักการะและรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านสุนทรภู่มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นกวีเอกของโลกด้านงานวรรณกรรม ณ สระวรรณศิลป์

<<<รูปภาพกิจกรรม1>>>           <<<รูปภาพกิจกรรม2>>>

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคมเป็นประธานในการจัดกิจกรรมอบรมดำนาเฉลิมพระเกียรติปลุกพลังยุวชนคนพอเพียง (SMART FARMER รุ่นที่ 1) เพื่อมุ่งให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพพัฒนาอย่างรอบด้าน มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุณเฉลิมชัย อินทรชัยศรี อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

<<<รูปภาพกิจกรรม1>>>                  <<<รูปภาพกิจกรรม2>>>

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับคณะผู้บริหารและงานสภานักเรียน ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข งานส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน และงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเลยพิทยาคม และโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นางสาววาสนา  ผลาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีบุรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th

 

ที่อยู่ สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.