foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ขอเชิญร่วมงาน "คืนสู่เหย้า...เทาทอง" พี่ เพื่อน น้อง น.ว.ค.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ (SM) ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2567

ITA Online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
3219
2453
22236
367419
8710
83179
410314

Your IP: 44.192.15.251
Sun, 03 Mar 2024 21:15:54 +0000

WhoOnline

มี 260 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

Thailand 85.4% Thailand

Total:

26

Countries
006251
Today: 17
This Week: 376
This Month: 123
Total: 6,251

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมคิด  เกษดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีกิจกรรมมอบใบประกาศฯ บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์ สายใยและความสนุกสนานมากมาย และมีผู้ปกครองนักเรียนร่วมแสดงความยินดีในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>      <<<รูปภาพเพิ่มเติม1>>>

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมคิด  เกษดา   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ให้การต้อนรับ Mr. Akira  Ikeuchi เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม จำนวน 48 คน ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น จำนวนเงินปีละ 1,000,000 เยน หรือประมาณ 243,016 บาทเป็นระยะเวลา 10 ปี รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10,000,000 เยน หรือประมาณ 2,430,610 บาท ณ ห้องประชุมผาหินงาม

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 งานประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 มีผู้สิทธิ์เลือกตั้ง 1063 คน มาใช้สิทธิ์ 804 คน คิดเป็น 75.64% ไม่มาใช้สิทธิ์ 259 คน คิดเป็น 24.36% โดยผลที่ได้คือ
หมายเลข 1 นายธีรกร พิมเห็ม ได้คะแนน 181 คะแนน
หมายเลข 2 นางสาวพิมพ์ชนก พลสูงเนิน ได้คะแนน 139 คะแนน
หมายเลข 3 นางสาวปวัณรัตน์ ดาวังปา ได้คะแนน 240 คะแนน
หมายเลข 4 นายสุรศักดิ์ พานิชย์ ได้คะแนน 68 คะแนน
หมายเลข 5 นางสาวกีรติภา ติงสะ ได้คะแนน 57 คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 79 คะแนน และ บัตรเสีย 43 คะแนน
สรุปผล ประธานนักเรียนที่ได้รับการเลือกตั้งคือ นางสาวปวัณรัตน์ ดาวังปา หมายเลข 2

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน และสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาจีน รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมประกอบไปด้วย การเล่าประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน การตอบคำถามชิงรางวัล การเขียนคำอวยพรเป็นภาษาจีน และการแสดงของนักเรียน ณ ลานบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

ในระหว่างนที่ 27-28 มกราคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยนายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคมและคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดค่ายส่งเสริมทักษะห้องเรียนพันธมิตรเครือข่ายสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ และจัดประสบการณ์นอกเหนือจากห้องเรียน ซึ้งประกอบไปด้วย รายวิชาหุ่นยนต์พื้นฐาน และกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้เครื่อง CNC และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยใช้รูปแบบการเขียน G-Code  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2, 5/3 และ 5/5 จำนวน 106 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร  นายรังสิมันต์  น้อยเจริญ  นายไพฑูรย์  ปานเกิดและนายพีระชัย  อากาศวิภาต ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่26 มกราคม 2567 นางกชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม OPEN HOUSE ”เปิดโลกปัญญา พัฒนาริเริ่ม ส่งเสริมครูสัมพันธ์ สานฝันเด็กไทย” เปิดบ้านเทา-ทอง ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เขต 19 โดยมีนายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในเขต และนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนโรงเรียนต่างๆ รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการ รวมทั้งการบริการทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาในเขต และนอกเขตพื้นที่บริการ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ร่วมกับหน่วยงานในอำเภอหนองหิน ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 นายกฤติชฎา บุญล้อมรัตน์ นายอำเภอหนองหิน เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 โดยมอบเกียรบัตรครูดีของอำเภอหนองหิน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งอบรมสั่งสอนแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำไปสู่ ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้ที่อุทิศตนในหน้าที่ของความเป็นครู ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการอ่านเขียนแก่ศิษย์ ซึ่งจะได้นำไปใช้ชีวิตในประจำวันและการทำงาน ในอนาคต และสร้างความรักสมัครสมานสามัคคี ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอหนองหิน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรี ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และเปตองด้วย

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 นายสมคิด  เกษดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะ การสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบพัฒนาผลงานและการขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ Performance Agreement : PA รอบที่ 2 แก่คณะครู คศ.2 และ 3 โดยวิทยากร รศ. ดร. มนสิช  สิทธิสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

ในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2567 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณะครู จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 กองลูกเสือโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยมีกิจกรรมฐานผจญภัย เข็มทิศและกิจกรรมรอบกองไฟ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งให้นักเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นางสาววาสนา  ผลาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีบุรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th

 

ที่อยู่ สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.