foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ประกาศ...“ทุนการศึกษา Kazu Scholarship by Mr.Akira Ikeuchi” ปีที่ 2

ITA Online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
1249
12358
13607
609451
81344
84599
639759

Your IP: 44.200.86.95
Mon, 27 May 2024 21:01:41 +0000

WhoOnline

มี 56 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

Thailand 86.9% Thailand

Total:

30

Countries
010221
Today: 1
This Week: 75
This Month: 2,214
Total: 10,221

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “เพื่อนำธรรมมะสู่เยาวชน” จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 241 คนและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 159 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม
<<<รูปภาพกิจกรรม>>>    <<<รูปภาพกิจกรรม1>>>  

 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม พร้อมด้วย นายวิชัย พิมพ์ศรี เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายนนท์ชัย จันทร์กลม ประธานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ดำเนินการได้จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อพบปะผู้ปกครองในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเป็นการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขอทางโรงเรียน และพบปะผู้ปกครองนักเรียนในเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเพื่อช่วยเหลือต่อไป

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>          <<<รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง Esan Free flight Championship ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา2567 ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 123 ทีม มาจาก 23 จังหวัด ทั่วประเทศ ปรากฏผลดังนี้
1. ผลการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (stik) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง (ลำดับที่6) นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1.เด็กชายฐปนัท กองแก้ว 2.เด็กชายปัญญา พลธนพล
2. ผลการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง (ลำดับที่28) นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1.เด็กชายฐปนัท กองแก้ว 2.เด็กชายปัญญา พลธนพล
ครูผู้ฝึกสอน คุณครูชาญชัย บุษบาและคุณครูอดิศร พูนสวัสดิ์

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพและทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงมาตรฐานทางภาษา CEFR" แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 65 คน ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.องอาจ นามวงศ์ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ตามแนวทางการประเมิน PISA" แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 65 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายสุธะนะ  พามนตรี ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย มาให้ความรู้ในการออกแนวข้อสอบการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ตามแนวทางการประเมิน PISA ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน" แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 65 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ได้แก่ ผศ.จิตราภา  คนฉลาดและ ผศ.อิทธิชัย  อินลุเพท มาให้ความรู้ในการตัดต่อวิดีโอโดยแอพพลิเคชัน capcut และ AI ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 นายพงศ์พิพัฒน์ เพ็งวิชัย  นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดงาน คืนสู่..เหย้า "เทา-ทอง" ปี 2567 เพื่อให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์ และร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวครู-อาจารย์เก่าและครูปัจจุบันของโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ไทยด้วย โดยในการจัดงานมีวัตถุประสงค์จัดหาทุนสมทบสร้างโดมของทางโรงเรียนต่อไป

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัว คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้เกษียณอายุราชการของโรงเรียน เพื่อขอพร แสดงความรัก และเคารพกับผู้ใหญ่ และกิจกรรมก่อกองทรายด้วย ณ ศาลาธรรมสถาน โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2567 นางสาววาสนา  ผลาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 ขึ้น ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อร่วมกันระดมความคิด ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ของโรงเรียน โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยดี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดการอบรมภาวะผู้นำสานสัมพันธ์สภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ความรู้และการปฏิบัติงานของสภานักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  เกิดภาวะผู้นำในการดำเนินกิจกรรมต่างภายในโรงเรียน โดยมีนายสุรศักดิ์  บุญธิมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากภายนอก

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นางสาววาสนา  ผลาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีบุรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th

 

ที่อยู่ สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.