foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ขอเชิญร่วมงาน "คืนสู่เหย้า...เทาทอง" พี่ เพื่อน น้อง น.ว.ค.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ (SM) ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2567

ITA Online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
3406
2453
22423
367419
8897
83179
410501

Your IP: 44.192.15.251
Sun, 03 Mar 2024 23:28:24 +0000

WhoOnline

มี 107 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

Thailand 85.4% Thailand

Total:

26

Countries
006252
Today: 1
This Week: 1
This Month: 124
Total: 6,252

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม และ นักเรียนไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมการสัมมนาออนไลน์ 【JENESYS Online Webinar “Japanese Society and Culture”】การสัมมนาออนไลน์ของโครงการ JENESYS มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้คนในประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆเพื่อสร้างมิตรภาพและควมาร่วมมือต่อไปในอนาคต ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา : 14.00 - 15.40น. (ตามเวลาประเทศไทย โรงเรียนหนองหินวิทยาคม เข้าร่วมสัมมนา รวม 18 คน ดังนี้ 1. นายศุภลักษณ์ โสดามา 2.นางสาวบุษญา บุผู 3.นางสาวธิรดา หงเวียงจันทร์ 4.นางสาวปณิตา พิมใจ 5.นางสาววรัญญา บางประอินทร์ 6.นางสาววรรณณิศา นามคร 7.นายจิรายุ รักชาติ 8.นางสาวปิยะมาศ ทรัพย์อุดม 9.นางสาววิยะดา คำมุงคุณ 10.นางสาววรรณณิษา นามราชา 11.นางสาวกิตติยาพร สามพันเย็น 12.นางสาวกฤติญา ทรัพย์อุดม 13 นางสาวปรางค์ทิพย์ สุวรรณทร 14 นางสาวจริยา เชื้อรอด 15 นางสาววิภารัตน์ พรมมาตย์ 16 นางสาวพุทธรัตน์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง 17นางสาวสริตา ปราบเพชร 18 นางสาว ลักษิกา ทองรอด …ครูผู้ประสานงาน..นางอุบล ศุภบวรรัตน์

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อพบปะผู้ปกครองในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเป็นการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียน โดยยึดการเว้นระยะหว่างเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นผู้ปกครองนักเรียนกลุ่ม 1 และช่วงบ่ายเป็นผู้ปกครองนักเรียนกลุ่ม 2 และใช้ห้องเรียนเป็นห้องประชุม

<<<ภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาและวันอาฬสาหบูชา โดยร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตลอดจนถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรณ วัดขามชุม บ้านห่วยเดื่อ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม พร้อมด้วยคณะบรุิหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูป่าเปาะ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ความสะอาดบริเวณโรงเรียน (Big cleaning Day) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรกทางการศึกษาเป็นอย่างดี

ในวันที่ 2 และ 4 มิถุนายน 2564 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยแบ่งเป็นรอบ เพื่อลดจำนวนและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการเรียนออนไลน์ของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดเตรียมห้องเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19) ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับคณะบริหาร ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษา (ACTIVE LEARNING WORKSHOP) ประจำปีการศึกษา 2564 แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ต่อไป ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต์ ก่อกองทราย ร่วมน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และขอพรผู้อาวุโส คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ณ อาคารธรรมสถาน

<<<ภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมหุ่นยนต์ NWK Robot เข้ารับเกียรติบัตรการแข่งขันยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 (TRRO2020) Thailand Robot & Bobotic Olympiad 2020 (TRRO2020) ระดับนานาชาติ ณ โรงเรียนหนองบัว ต.หนองบัว อ.หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 5 รายการ รายการหุ่นยนต์บังคับมือ กติกา HK ทางบก จาก นายไพโรจน์ พรมสอน ผอ.สพม. เขต 19 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.เลย หนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2564 ณ ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร ได้แก่

1.Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ม.4-6 [ทีม] 1.นาย ธนาธิป สายคำพล และ 2.นางสาว นิรชา สุวรรณโรจน์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทองพร้อมถ้วยเกียรติยศ

2.Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition ม.4-6 1.นาย ขจรพงศ์ ทองสุข และ 2.นางสาว ภาวิการ์ แก่นสีเสียด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงินพร้อมถ้วยเกียรติยศ

3.Servo Motor Robot Appearance Design Competition ม.4-6 [ทีม] 1.นาย สุทธิพงศ์ แสนสมบัติและ 2.นางสาว ชลธิชา แสงจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงินพร้อมถ้วยเกียรติยศ

4.Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ม.1-3 [ทีม] 1.เด็กชาย สรวิชญ์ ภูแถวเว่อร์ และ 2.เด็กชาย ณรงค์ธร คำมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองพร้อมถ้วยเกียรติยศ

5.Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ม.1-3 [ทีม] 1.เด็กชาย จิรภัทร คำแแสน และ 2.เด็กชาย วิรภัทร ปรีกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียบทองแดงพร้อมถ้วยเกียรติยศ

จากการเข้าร่วมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม อยู่ในลำดับที่ 39 จากโรงเรียนที่เข้าร่วม 163 โรงเรียน

<<<ภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นางสาววาสนา  ผลาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีบุรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th

 

ที่อยู่ สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.