foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ประกาศ...กลุ่มบริหารงานวิชาการ

   

     

ITA Online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
6382
2544
19119
490371
57114
72212
530930

Your IP: 3.235.172.123
Fri, 19 Apr 2024 21:37:59 +0000

WhoOnline

มี 63 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

Thailand 86.4% Thailand

Total:

28

Countries
007697
Today: 2
This Week: 90
This Month: 320
Total: 7,697

ขอแสดงความยินดีกับนายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ที่ได้รับผลการคัดเลือก ชนะเลิศ (เป็นตัวแทน) สพม.ลยนภ เข้าร่วมการนำเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหาร ในระดับภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 โดย นางกชพร มณีพงษ์ รอง ผอ.สพม.ลยนภ ดร.จิตติศีกดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษวิทยาและคณะ ณ ห้องสมุดโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อนิเทศ ตดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค์และให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยการอบรมหลักสูตรสร้างสื่อสวยด้วย CANVA สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมผาหินงาม

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอหนองหิน ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนของอำเภอหนองหิน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดกิจกรรม English Day Came 2022 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 200 คน เพื่อให้ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โดยได้ความรับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะมุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Dr.Kobkhan Gubtapol, Kevan R. Dodd and Mr. Rene Zumstein. นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ 30 คนและพระนักศึกษา 2 องค์ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักเรียนชุมนุมจิตอาสาพยาบาล ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อให้ความรู้และการช่วยเหลือตนเองและบุคคลอื่นจากอาการบาดเจ็บ และการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนำส่งต่อยังพยาบาลและโรงพยาบาลต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลหนองหิน

<<<ภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานกิจกรรมวันอาเซียน ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและได้ศึกษาประชาคมอาเซียน ตลอดจนการก่อตั้งและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วย

<<<ภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ณ ศูนย์การค้าบิ๊กกิม ผลปรากฏว่าวงดนตรีโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากทั้งหมด 10 ทีม

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "เทคนิคการคิดเลขเร็ว" สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ GM จำนวน 40 คน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมผาหินงาม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเสริมทักษะในการคิดเร็วด้วย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดกิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการการแปรงฟันและตรวจสุขภาพช่องฟันของนักเรียนด้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก งานทันตกรรม โรงพยาบาลหนองหิน มาให้ความรู้ดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นางสาววาสนา  ผลาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีบุรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th

 

ที่อยู่ สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.