foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ประกาศ...กลุ่มบริหารงานวิชาการ

   

     

ITA Online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
6469
2544
19206
490371
57201
72212
531017

Your IP: 3.235.172.123
Fri, 19 Apr 2024 22:19:23 +0000

WhoOnline

มี 35 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

Thailand 86.4% Thailand

Total:

28

Countries
007697
Today: 2
This Week: 90
This Month: 320
Total: 7,697

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรวเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มรภ.เลย นักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวเกษตรกรเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชการที่ 10 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้การดำนาในพื้นที่ของโรงเรียน

<<<ภาพกิจกรรมทั้งหมด>>> <<<วิดีทัศน์>>>

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม นักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพครู จาก มรภ.เลย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (ภาคเช้า) ณ หอประชุมอำเภอหนองหิน โดยด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชุศล ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนของอำเภอหนองหิน

ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จะดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหุ่นยนต์ทำมือและหุ่นยนต์อัตโนมัติขึ้น ณ ห้องอุตสาหกรรมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 46ICT โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากชมรมครูหุ่นยนต์ไทย 2 คน ได้แก่ นายพีระชัย อากาศวิภาคและนายรังสิมันต์ น้อยเจริญ

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรม “รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ กวีเอกของโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี และเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของภาษาไทยที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นภาษาประจำชาติไทย โดยกำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้มาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 และจะมีพิธีมอบเกียรติบัตร/รางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางภาษาไทยและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดรูปแบบการจัดกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ประกอบด้วย การแข่งขันคัดลายมือและ การเขียนเรียงร้อยถ้อยความ
2. กิจกรรมเสียงตามสาย “ถามตอบรอบรู้ภาษาไทยใส่ใจกวีเอกของโลก”
3. กิจกรรมการแสดงทักษะทางภาษาไทย (กิจกรรมหน้าเสาธง) ประกอบด้วย
3.1 การอ่านร้อยแก้ว
3.2 การพูดสุนทรพจน์
3.3 การขับเสภา
3.4 การท่องจำบทอาขยาน
4. กิจกรรมการแสดงละครสั้น ผลงานสุนทรภู่ โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

<<<ภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการอบรมทักษะภาวะผู้นำและสานสัมพันธ์สภานักเรียน ขึ้น ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยมีนักเรียนที่เป็นสภานักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม จำนวน 50 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

เมือวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 งานอนามัย กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท นิวเวฟ เฮลท์ แคร์ โมเดิล จำกัด ได้มอบแว่นตาเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 15 คน โดยท่านผู้อำนวยการสมคิด เกษดา ทั้งนี้รองมณฑล ซ้ายขวา รองกิตติพงศ์ ประทุมทอง คุณครูละแนง โลขันสา คุณครูบรรพต ตะไก่แก้ว คณะครูและนักเรียนทุกคนร่วมเป็นกำลังใจในการมอบด้วย

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 28 คน โดยรับการสนับสนุนจาก ห้างหุ้นส่วน จ.เจริญ จำนวน 10000 บาท บริษัทอักษรเจริญทัศน์ จำนวน 8000 บาท สำนักพิมพ์พัฒนาวิชาการ พว. จำนว 5000 บาท และบริษัทโปรฟีส จำนวน 5000 บาท

<<<รูปภาพรับทุนการศึกษา>>>

ในระหว่างวันที่ 11-12 กกรกฎาคม 2565 งานอนามัย กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้นำนักเรียนของโรงเรียนหนองหินวิทยาคม จำนวน 1116 คน ตรวจสุขภาพนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท นิวเวฟ เฮลท์ แคร์ โมเดิล ในการดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียนดังกล่าว

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานกิจกรรมวันแห่งเทศกาล “ทานาบาตะ (Tanabata)” โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โดยวันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นเทศกาลตามฤดูกาลของญี่ปุ่นที่มีมาแต่โบราณ โดยมีการแสดงประวัติวันทานาบาตะ และกิจกรรมการเขียนคำอธิษฐานขอพรลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆ ยาวๆ ที่เรียกว่า ทังซะคุ (Tanzaku) เมื่อเขียนเสร็จจะนำกระดาษไปแขวนไว้กับกิ่งไผ่ เพื่ออธิษฐานขอพรจากดวงดาว โดยที่สีกระดาษต่ละสีจะเหมาะกับการขอพรที่แตกต่างกัน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ได้จัดกิจกรรมการทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและรำลึกถึงพระคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้ก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และเพื่อสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีนายพิทยา สิงห์สถิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานในพิธี

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นางสาววาสนา  ผลาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีบุรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th

 

ที่อยู่ สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.