foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ขอเชิญร่วมงาน "คืนสู่เหย้า...เทาทอง" พี่ เพื่อน น้อง น.ว.ค.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ (SM) ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2567

ITA Online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
3239
2453
22256
367419
8730
83179
410334

Your IP: 44.192.15.251
Sun, 03 Mar 2024 21:42:59 +0000

WhoOnline

มี 280 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

Thailand 85.4% Thailand

Total:

26

Countries
006251
Today: 17
This Week: 376
This Month: 123
Total: 6,251

ในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิ Blooming Juniper Foundation ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมแข่งขันงานส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับเครือข่ายการศึกษานักเรียน ครูระดับชาติ หรือ Siam Robot Programming Tournament ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทาง วิทยาการหุ่นยนต์สาหรับโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์ของมูลนิธิ Blooming Juniper ที่มอบหุ่นยนต์ให้กับทางโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 3 รายการ ผลปราฏดังนี้
1. หุ่นยนต์ภารกิจพิชิตภูกระดึง ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 2000 บาท พร้อมโล่ห์และใบประกาศ
2. หุ่นยนต์ภารกิจพิชิตภูกระดึง ระดับ มปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 2000 บาท พร้อมโล่ห์และใบประกาศ
3. หุ่นยนต์ซูโม่ ระดับ ม.ต้น เข้าร่วมการแข่งขันและใบประกาศ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมาย ให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในการดำเนินโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง” โดยมีเป้าหมายที่ต้องการจะส่งเสริม และพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมที่รองรับการศึกษาแห่งอนาคต ให้กับครูในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างห้องเรียน หรือสร้างบทเรียนรูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงให้กับผู้เรียน ให้พร้อมรับกับโลกแห่งอนาคต โดยวันอบรมที่ 1 รูปแบบ Online * อบรมผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมการอบรม จำนวน 56 คน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม มอบเกียรติบัตรในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระกับชาติ ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ณ จ.ร้อยเอ็ด โดยได้รับ 14 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง แก่นักเรียนและครูที่เข้ารวมการแข่งขัน เพื่อให้กำลังใจและแสดงความยินดี ณ บริเวณกิจกรรมหน้าเสาธง

<<<ภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 นายกฤติชฎา บุญล้อมรัตน์ นายอำเภอหนองหิน เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สพป.ลย 2 นายศรัณย์ ทิพสุวรรณ ส.ส.เลย เขต 2 โดยมอบเกียรบัตรครูดีของอำเภอหนองหิน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งอบรมสั่งสอนแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำไปสู่ ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้ที่อุทิศตนในหน้าที่ของความเป็นครู ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการอ่านเขียนแก่ศิษย์ ซึ่งจะได้นำไปใช้ชีวิตในประจำวันและการทำงาน ในอนาคต และสร้างความรักสมัครสมานสามัคคี ระหว่างครูและบุคลากรทาการศึกษา ในอำเภอหนองหิน โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรี ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลวอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตองด้วย

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>> <<<รูปภาพเพิ่มเติม>>>

ในระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม พร้อมด้วย คณะครู จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 กองลูกเสือโรงเรียนหนองหินวทยาคม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยมีกิจกรรมฐานผจญภัย เข็มทิศและกิจกรรมรอบกองไฟ

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Merry Christmas 2022 เนื่องในวัน Christmas Day 25 ธันวาคม เพื่อให้ความรู้และมอบของขวัญให้แก่นักเรียน บริเวณหน้าเสาธง โดยมีนายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด โคงการคาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 157 คน เพื่อให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนอำเภอหนองหิน ณ หอประชุมอำเภอหนองหิน

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "เทา-ทองเกมส์" ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยมี นางกชพร มณีพงษ์ รอง ผอ.สพม.ลยนภ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยใช้คำขวัญในการแข่งขัน "กีฬาสรรสร้างมิตร รู้จักคิดให้อภัย น.ว.ค.เราร่วมใจ สร้างนิสัยสามัคคี" เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านกีฬาและรู้จักการออกกำลังกาย

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 28 พย 2565 งานแนะแนวโรงเรียนหนองหินวิทยาคมได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 13 คน ได้รับการสนับสนุนเงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาจาก ครูชาตรี เชื้อบุญมี จำนวน 3000 บาท ครูพิทยา-ครูเพิ่มพูล สิงห์สถิตย์ จำนวน 6000 บาท และนายธีรเมธ คำนอก จำนวน 4000 บาท

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นางสาววาสนา  ผลาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีบุรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th

 

ที่อยู่ สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.