foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ITA Online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
2629
2617
13807
793565
103607
77842
829800

Your IP: 3.236.112.70
Thu, 25 Jul 2024 15:30:21 +0000

WhoOnline

มี 250 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

Thailand 84.1% Thailand

Total:

31

Countries
014088
Today: 69
This Week: 224
This Month: 1,798
Total: 14,088

ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “Nonghinwittayakom Club Fair 2023″ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม มีคณะครูและบุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาจากการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือชุมนุมที่นักเรียนมีความสนใจ ซึ่งมีชุมนุมให้เลือกกว่า 50 ชุมนุม โดยให้นักเรียนแต่ละชุมนุมนำผลงานจากการเรียนชุมนุมของตนเอง ระหว่างวันที่ 4-13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มาจัดแสดงพร้อมทั้งนำเสนอกิจกรรมของนักเรียน ทั้งในรูปแบบการแสดง การสาธิต วีดีโอ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม .ให้กำลังใจและเยี่ยมกิจกรรมตรวจฟันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง โดยงานอนามัยร่วมกับงานทันตกรรม โรงพยาบาลหนองหิน ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (Sitr Visit Review) และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำคักงานมัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ประกอบด้วย นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ ประธาน สมป.จังหวัดเลย นายธวัช มูลเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ นางจารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางดวงจันทร์ อาจศัตรู ครู รร.เลยพิทยาคม และนางสาวปทิตตา เยี่ยมหาร ศึกษานิเทศก์ ในการออกติดตาม ตรวจเยี่ยมฯ เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยใช้นวัตกรรมหลัก 2 ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีระบบการพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และสถานศึกษา เพื่อให้มีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล ณ ห้องประชุมผาหินงาม

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดวาดภาพ "งานผีตาโขน ปี 2566" ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วม และได้รับรางวัลรองชนะเศอันดับ 2 พร้องเงินรางวัล 2000 บาท

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ช่วงบ่ายเวลา13.00 - 15.00 น. นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้ร่วมกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club (ปลูกต้นไม้) บริเวณโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ช่วงเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้ร่วมกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club หลักสูตรส่งเสริมความเหมาะสมด้านความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและใช้แนวคิดเพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคมของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ ครูกวี 4 แผ่นดินขึ้น เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านสุนทรภู่ มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี และเพื่อเป็นการเปิดสวนวรรณคดีไทย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีนักเรียนหญิงชั้น ม.ปลาย รำบวงสรวงจำนวน 129 คน และท่องบทกลอนสุนทรภู่จากนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น จำนวน 3 บทกลอน โดยแยกเป็นระดับชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกิจกรรมสานรักสานสัมพันธ์เราพี่น้อง Science and Math (SM) เพื่อสร้างความัมพันธ์อันดีและเพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือหลังสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 งานยาเสพติด กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยมีกิจกรรมให้ความรู้พิษภัยของยาเสพติด และกิจกรรมการแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม และงาน To Be Number One กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้ร่วมการประเมิน To Be Number One ระดับอำเภอ ของอำเภอหนองหินร่วมกับอำเภอหนองหิน อบต.หนองหิน อบต.ปวนพุและ อบต.ตาดข่า โดยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมได้นำกิจกรรมการนำเสนอการดำเนินงานบนเวที การแสดง Cover Dance งานปั้น A-Math และหุ่นยนต์ในกานำเสนอ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นางสาววาสนา  ผลาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีบุรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th

 

ที่อยู่ สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.