foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ขอเชิญร่วมงาน "คืนสู่เหย้า...เทาทอง" พี่ เพื่อน น้อง น.ว.ค.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ (SM) ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2567

ITA Online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
3352
2453
22369
367419
8843
83179
410447

Your IP: 44.192.15.251
Sun, 03 Mar 2024 22:57:39 +0000

WhoOnline

มี 53 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

Thailand 85.4% Thailand

Total:

26

Countries
006252
Today: 1
This Week: 1
This Month: 124
Total: 6,252

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดพิธิปิดและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นการให้นักศึกษาวิชาทหารได้แสดงความสามารถและการฝึกความมีระเบียบวินัย หลังจากที่ทำการฝึกภาคสนามในระหว่างวันที่ 19-28 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาด้วย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติการ CPR เพื่อให้ความรู้ในการช่วยเหลือ ช่วยชีวิตเมื่อพบบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้นในการทำ CPR ณ หอประุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลหนองหิน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมลงนาม MOU กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดยท่านปลัดฯ ศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ในโครงการ"เพาะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB"เป็นการยกระดับในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำความสามารถพิเศษหลักขององค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล IOT เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ของเยาวชนและชุมชน โดยให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) และนำไปต่อยอดการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ใช้เทคโนโลยีสู่การซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ สร้างรายได้ แก่ครอบครัว และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม จัดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลการคิดขั้นสูง GPAS 5 Step เรียนรู้แบบ Active Learning โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรโดย ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล ณ ห้องประชุมผาหินงาม เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565 ที่จะถึงนี้ด้วย

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยะมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองหิน ร่วมกับข้าราชการ พ่อค่า ประชุาชนของอำเภอหนองหิน

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอหนองหิน ร่วมกับ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนของอำเภอหนองหิน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม จัดงาน "เกษียณ...เกษมสุข" แด่ คุณครูไมตรี พันธุ์จ้อย ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน แสดงความยินดี และได้จัดกิจกรรมการมอบหมายงานในหน้าที่ ลงเวลาปฏิบัติราชการ และส่งผู้เกษียณกลับบ้าน

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายสมคิด เกษดา ผู่อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดงานเพื่อแสดงความยินดีกับคุณครูไมตรี พันธุ์จ้อย ครู วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 นี้ โดยใช้ชื่องานว่า "ด้วยรักและ....ผูกพัน"

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GM) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 และ 2/4 จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน STEM ศึกษา ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ราชวิทยาลัย เลย เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่อง STEM แก่นักเรียนเพื่อนำมาใช้ในการเรียนและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้แสดงศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์และค้นหาคนเก่ง กิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม ๆ ละ 3 คน กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ๆ ละ 3 คน และกิจกรรมการแข่งขัน E-Sport ประเภททีม ๆ ละ 5 คน

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นางสาววาสนา  ผลาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีบุรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th

 

ที่อยู่ สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.