foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ขอเชิญร่วมงาน "คืนสู่เหย้า...เทาทอง" พี่ เพื่อน น้อง น.ว.ค.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ (SM) ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2567

ITA Online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
3356
2453
22373
367419
8847
83179
410451

Your IP: 44.192.15.251
Sun, 03 Mar 2024 22:59:17 +0000

WhoOnline

มี 57 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

Thailand 85.4% Thailand

Total:

26

Countries
006252
Today: 1
This Week: 1
This Month: 124
Total: 6,252

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มรภ.ลย ได้ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนอำเภอหนองหิน ณ หอประชุมอำเภอหนองหิน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 หน่วยฝึก นศท. ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้มีการจัดการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 โดยประกอบด้วย โรงเรียนหนองหินวิทยาคม โรงเรียนภูกระดึวิทยาคม โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ โรงเรียนภูหลวงวิทยา โรงเรียนเซไลวิทยาคมเข้าร่วมการคัดเลือก ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม แลงานยาเสพติด กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกถึงโทษ พิษภัยจากบุหรี่ โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ในช่วงเช้าและดนตรีในช่วงกล่างวันด้วย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้เป็นประธานในกิจกรรมสายใยสัมพันธ์น้องพี่ GM ให้กับนักเรียนที่เรียนห้องเรียนพิเศษ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมผาหินงาม เพื่อให้นักเรียนได้มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

ในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดการอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เชิงสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทศวรรษที่21 /การพัฒนาศักยภาพครูด้านสมรรถนะภาษาไทย/การพัฒนาศักยภาพครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา แก่คระครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 65 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล ห้องประชุมผาหินงาม

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับขวัญและแสดงความยินดีกับคุณครูกุลเชษฐ ศรีพล ที่ได้บุตรตรีคนที่ 2 และร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ ณ บ้านเหมืองแบ่ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมาย ให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในการดำเนินโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง” โดยมีเป้าหมายที่ต้องการจะส่งเสริม และพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมที่รองรับการศึกษาแห่งอนาคต ให้กับครูในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างห้องเรียน หรือสร้างบทเรียนรูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงให้กับผู้เรียน ให้พร้อมรับกับโลกแห่งอนาคต โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน (12 ชั่วโมง) และรูปแบบการอบรม วันอบรมที่ 1 รูปแบบ Online * อบรมผ่านโปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Team วันอบรมที่ 2 รูปแบบ Onsite * Onsite ณ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมจำนวน 55 คน

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้แก่ สกายวอล์คเชียงคาน แก่งคุดคู่และถนนคนเดิน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยมีกิจกรรมมอบใบประกาศฯ บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์ สายใยและความสนุกสนานมากมาย และมีผู้ปกครองรักเรียนร่วมแสดงความยินดีในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

<<<ภาพกิจกรรม>>> <<<ภาพกิจกรรม1>>>

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 งานประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 หลังกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อส่งสเริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การเลือกตั้งและเรียนรู้ประชาธิปไตยภายในโรงเรียน โดยผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนดังนี้

อันดับที่ 1 นายศุภชัย สามพันเย็น เบอร์ 3 จำนวน 322 คะแนน
อันดับที่ 2 นายพีรัชชัย รักตะรัตนา เบอร์ 2 จำนวน 188 คะแนน
อันดับที่ 3 นายธนากร ปองดี เบอร์ 4 จำนวน 110 คะแนน
อันดับที่ 4 นางสาวรัติยากรณ์ วิเชียร เบอร์ 1 จำนวน 60 คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 86
บัตรเสีย 19
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1032 คน
มาใช้สิทธิ์ 785 คน
คิดเป็นร้อยละ 76.07

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นางสาววาสนา  ผลาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีบุรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th

 

ที่อยู่ สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.