foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ประกาศ...กลุ่มบริหารงานวิชาการ

   

     

ITA Online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
6302
2544
19039
490371
57034
72212
530850

Your IP: 3.235.172.123
Fri, 19 Apr 2024 20:50:35 +0000

WhoOnline

มี 396 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

Thailand 86.4% Thailand

Total:

28

Countries
007697
Today: 2
This Week: 90
This Month: 320
Total: 7,697

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอหนองหิน ร่วมกับ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนของอำเภอหนองหิน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม จัดงาน "เกษียณ...เกษมสุข" แด่ คุณครูไมตรี พันธุ์จ้อย ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน แสดงความยินดี และได้จัดกิจกรรมการมอบหมายงานในหน้าที่ ลงเวลาปฏิบัติราชการ และส่งผู้เกษียณกลับบ้าน

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายสมคิด เกษดา ผู่อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดงานเพื่อแสดงความยินดีกับคุณครูไมตรี พันธุ์จ้อย ครู วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 นี้ โดยใช้ชื่องานว่า "ด้วยรักและ....ผูกพัน"

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GM) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 และ 2/4 จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน STEM ศึกษา ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ราชวิทยาลัย เลย เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่อง STEM แก่นักเรียนเพื่อนำมาใช้ในการเรียนและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้แสดงศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์และค้นหาคนเก่ง กิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม ๆ ละ 3 คน กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ๆ ละ 3 คน และกิจกรรมการแข่งขัน E-Sport ประเภททีม ๆ ละ 5 คน

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ ตามโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติและปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศานาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยรับมอบกับนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ศาลากลางจังหวัดเลย

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการ 46ICT ระดับชาติประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา โดยได้เข้าร่วมทั้งหมด 16 รายการ ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล 6 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 รายการ คือ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ รายการหุ่นยนต์เรือสี่ฝีพาย ควบคุมไร้สาย ม.4-6 ด้วย

<<<รูปภาพทั้งหมด>>> <<<เกียรติบัตร>>>

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ผอ สมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม รับเกียรติบัตร และ มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน ครู ในโอกาสโรงเรียนได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษานานาขาติ ระหว่างโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ประเทศไทย กับ โรงเรียน โทโอกักคัง จังหวัดยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โคงการ Interschool Exchange Program ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ได้ทำการแลกเปลี่ยนทาง online มาอย่างต่อเนื่อง และในวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นได้จัดประกวดโครงงานวิจัยของนักเรียนนานาชาติ ระดับมัธยมปลาย ภายใต้ชื่อการแข่งขัน Study Assembly of Research at Touohgakkan 2022 “Start 2022” แบบ onsite ขี้นที่ประเทศญี่ปุ่น โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ มีโรงเรียนประเทศมาเลย์เซีย 1 โรงเรียน ประเทศญี่ปุ่น 10 โรงเรียน และประเทศไทย 1 โรงเรียนคือโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ส่งผลงานวิจัย สาขาเคมี ฃื่อผลงานวิจัย Appropriate Duration for Eco-printing Technique with the leaves of Tectona grandis (Sugar cane) on fabric. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 4 คน ครูที่ปรึกษาวิจัย 3 คน จึงมีพิธีมอบเกียรติบัตร แก่โรงเรียน ครูที่ปรึกษา และนักเรียนดังนี้
1. ผู้อำนวยการสมคิด เกษดา รับเกียรติบัตรโรงเรียน จากประเทศญี่ปุ่น
2. นักเรียนที่ร่วมแข่งขันงานวิจัยนานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 4 คน ดังนี้
1. นายปัณณวิชญ์ สุทธิโมกข์
2. นางสาวจิรัชญา สมสาร
3. นางสาวธนพร ปราบเพ็ฃร
4. นางสาววิภาดา วุสัญเทียะ
ครู
1. คุณครูอุบล ศุภบวรรัตน์ (ครูผู้ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยน / ครูที่ปรึกษาโครงงานวิจัยฯ)
2. คุณครูศิวรรณ อะวะตา ( ครูที่ปรึกษาโครงงานวิจัย)
3. คุณครู ดร. ฃลธวัตน์ มีดี ( ครูที่ปรึกษาโครงงานวิจัย)
ขอบพระคุณผู้อำนวยการสมคิด เกษดา ครู บุคลากร นักเรียน ที่ให้การสนับสนุน ให้การนำเสนอผลงานวิจัยนักเรียนระดับนานาชาติ ประสบความสำเร็จด้วยดี และ ขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ คัง ฮิโรชิ และครูผูประสานงานญี่ปุ่น Thank you very much to principal of Touohgakkan Junior and Senior High School , JAPAN ; Mr. Kan Hiroshi

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะแนวใหม่ ตามเกณฑ์ วPA (ว9/2564) เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะแนวใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ดร.เชษฐา ค้าคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนหองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

ขอแสดงความยินดีกับ นายสมคิด เกษดา ผอ.โรงเรียนหนองวิทยาคม ที่ได้รับรางวัล ระดับดีมาก การนำเสนอผลงานนวัตกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ในเวทีระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นางสาววาสนา  ผลาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีบุรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th

 

ที่อยู่ สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.