foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ขอเชิญร่วมงาน "คืนสู่เหย้า...เทาทอง" พี่ เพื่อน น้อง น.ว.ค.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ (SM) ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2567

ITA Online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
3364
2453
22381
367419
8855
83179
410459

Your IP: 44.192.15.251
Sun, 03 Mar 2024 23:04:26 +0000

WhoOnline

มี 65 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

Thailand 85.4% Thailand

Total:

26

Countries
006252
Today: 1
This Week: 1
This Month: 124
Total: 6,252

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมถึงผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานราชการต่าง ๆ และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ นายอาณัติ ผาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “เทาทองเกมส์” ครั้งที่ 42 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักสูตรส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพติด ส่งเสริมความสามัคคี ในหมู่คณะ ความมีน้ําใจนักกีฬา ฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา รักการออกกําลังกาย ตลอดจนรวมทั้งการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2566  ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>          <<<วิดีโอกิจกรรม>>>            <<<วิดีโอการแสดงพิธีเปิด>>>

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายสมคิด  เกษดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมการแต่งกายธีมคริสต์มาส การแสดงCover dance ละครกำเนิดพระเยซู การประกวด Christmas idolโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรม เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และฝึกความกล้าแสดงออก ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้กับนักเรียนหลักสูตรโครงการห้องเรียนพันธมิตรเครือข่ายสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (The Classroom Partnership Program of Panyapiwat Institute of Management:PIM) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 119 คน  จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จำนวน 27 คน หลักสูตรศิลป์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ จำนวน 25 คนและหลักสูตรวิทย์คณิตเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 67 คน  โดยนายธนภัทร มาลาสุข รองผู้อำนวยการสำนักแนะแนวและรับสมัคร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นผู้แทนมอบวุฒิบัตรดังกล่าว

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายสมคิด  เกษดา  ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนอำเภอหนองหิน ณ หอประชุมอำเภอหนองหิน โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายสมคิด  เกษดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะ การสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบพัฒนาผลงานและการขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ Performance Agreement : PA โดยวิทยากร รศ. ดร. มนสิช  สิทธิสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววาสนา  ผลาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ณ สระหนองหิน (ลานสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน) พร้อมด้วยขบวนนางรำ นางนพมาศ จากโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนอำเภอหนองหิน เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่ได้ยึดถือ มาตั้งแต่บรรพบุรุษ และส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคมสืบสานประเพณีให้คงอยู่

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(SM)นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษานิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 และกิจกรรมเสริมหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (SM)กิจกรรมปฏิบัติการขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการแพทย์ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม จัดขบวนพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม  พระราชทานรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประติมากรรม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทียบเท่าการประกวดแข่งขันศิลปเยาวชน The 1st Valaya Youth Art Competitions 2023 ในหัวข้อ "ความหวังแห่งอนาคต"  โดยมี นางสาววาสนา  ผลาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ชุมชน  ร่วมขบวนพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานในครั้งนี้ไปตามท้องถนนในเขตเทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอหนองหินจังหวัดเลย

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญจร 2566-2567 ครั้งที่ 1 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้  สร้างความเข้าใจ กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 งานอนามัยโรงเรียน  กลุ่มบริหารงานทั่วไป ไดำดำเนินการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับนักเรียนหญิงม.1-4 และม.6  จำนวน 300  คน  โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการฉีดโดยสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หนองหิน  มาดำเนินการฉีด ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นางสาววาสนา  ผลาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีบุรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th

 

ที่อยู่ สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.