foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ขอเชิญร่วมงาน "คืนสู่เหย้า...เทาทอง" พี่ เพื่อน น้อง น.ว.ค.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ (SM) ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2567

ITA Online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
3358
2453
22375
367419
8849
83179
410453

Your IP: 44.192.15.251
Sun, 03 Mar 2024 23:01:19 +0000

WhoOnline

มี 59 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

Thailand 85.4% Thailand

Total:

26

Countries
006252
Today: 1
This Week: 1
This Month: 124
Total: 6,252

ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎสคม 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม และห้องประชุมผาหินงาม เพื่อให้นักเรียนมรความรู้ ทักษะและมีความตระหนักสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 527 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลหนองหิน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย จำนวน 13 คน

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

ในระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 ทีมหุ่นยนต์ NWK ROBOT Team เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอาเซียน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (CPU’1st ASEAN GRAND PRIX YOUTH ROBOTIC COMPETITION 2023) ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ทั้งหมด 5 รายการ คือ
-การเเข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือพื้นฐาน ประเภท ลำเลียง (Logistic Robot Compettition) ม.ต้น
-การเเข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือพื้นฐาน ประเภท ลำเลียง (Logistic Robot Compettition) ม.ปลาย
-การเเข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Lina Track) ระดับไม่เกินมัธยมปลาย/ปวช.
-การเเข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Wall Lina Track) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-การเเข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติวิ่งตามเส้น (Line Fast) ระดับไม่เกินมัธยมปลาย/ปวช.
เข้าร่วมอบรม 2 รายการ
-การอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยม
-การอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมหุ่นยนต์บังคับมือระดับมัธยม
มี 2 รายการ ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการหุ่นยนต์ลำเลียง (Logistic Robot Compettition) ระดับ ม. ต้น
1) เด็กชายภควัติ อินทรชัยศรี
2) เด็กชายปฏิภาณ ลุนใต้
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการหุ่นยนต์ลำเลียง (Logistic Robot Compettition) ระดับ ม. ปลาย
1) นางสาวจุฑาทิพ ไมตรีสวัสดิ์
2) เด็กหญิงณัฐนันท์ เงินศรีสุข
โดยมีครูผู้ฝึกซ้อม 4 ท่าน ได้แก่
1.ครูบุญเที่ยง คนกล้า
2.ครูธงศักดิ์ มาศรี
3.ครูสุธาสินี ไชยแสน
4.ครูจุฑามาศ อ่อนทอง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลำภู ติดตาม นิเทศ ให้กำลังใจ ครู นักเรียน โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ประกอบด้วย 1) อุบล ศุภบวรรัตน์ (ครู) 2) นางสาวศิวรรณ อะวะตา (ครู) 3) ชลธวัฒน์ มีดี (ครู) 4) นายฮารุโตะ โนกุจิ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 และ 5)ปัณณวิชญ์ สุทธิโมกข์ นักเรียนมัธยมปีที่ 6 ในโอกาสไปราชการต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา และนำนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 20 - 26 กรกฏาคม 2566 โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันที่ 20 กรกฎาคม เดินทางจากจังหวัดเลย ไปขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร วันที่ 21 กรกฎาคม ถึงประเทศญี่ปุ่น เดินทางจากโตเกียวไปจังหวัดยามากาตะ บ่าย ต้อนรับ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วันที่ 22 กรกฎาคม ร่วมแข่งขันงานวิจัยนักเรียนนานาชาติ ณ สถานที่จัดงาน โรงเรียนเรียน Yamagata Prefectural Touohgakkan Junior & Senior High School, Japan ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ประจำจังหวัดยามากาตะ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมนำเสนอทั้งหมด 35 โรงเรียน ประกอบด้วย ญี่ปุ่น 31 โรงเรียน จากต่างประเทศคือ ใต้หวัน 1 มาเลเซีย 1 และประเทศไทย 2 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมนำเสนอแบบ onsite จากต่างประเทศ 1 โรงเรียนคือ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เลย หนองบัวลำภู …วันที่ 23 กรกฎาคม แลกเปลี่ยน ศึกษาดูงาน Rikkyo University มหาวิทยาลัยริกเคียว วันที่ 24 กรกฎาคม ศึกษาดูงาน World Heritage Sites วันที่ 25 กรกฎาคม แลกเปลี่ยนกับ Asia - Pacific Cultural Centre for UNESCO วันที่ 26 เดินทางกลับประเทศไทยอย่างสวัสดิภาพ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยนายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ว่าที่ ร.ท.มณฑล ซ้ายขวา นายกิตติพงศ์ ประทุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม คระครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เข้าร่วมทำกิจกรรมโครงการทำนาโยน ณ แปลงเกษตรนาโยนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำมาสู่การขับเคลื่อนให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ซึ่งเป็นการลงมือปฏิบัติการทำนาโยนด้วยตนเอง เพื่อประกอบการเรียนรู้และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเกษตร และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “Nonghinwittayakom Club Fair 2023″ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม มีคณะครูและบุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาจากการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือชุมนุมที่นักเรียนมีความสนใจ ซึ่งมีชุมนุมให้เลือกกว่า 50 ชุมนุม โดยให้นักเรียนแต่ละชุมนุมนำผลงานจากการเรียนชุมนุมของตนเอง ระหว่างวันที่ 4-13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มาจัดแสดงพร้อมทั้งนำเสนอกิจกรรมของนักเรียน ทั้งในรูปแบบการแสดง การสาธิต วีดีโอ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม .ให้กำลังใจและเยี่ยมกิจกรรมตรวจฟันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง โดยงานอนามัยร่วมกับงานทันตกรรม โรงพยาบาลหนองหิน ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (Sitr Visit Review) และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำคักงานมัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ประกอบด้วย นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ ประธาน สมป.จังหวัดเลย นายธวัช มูลเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ นางจารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางดวงจันทร์ อาจศัตรู ครู รร.เลยพิทยาคม และนางสาวปทิตตา เยี่ยมหาร ศึกษานิเทศก์ ในการออกติดตาม ตรวจเยี่ยมฯ เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยใช้นวัตกรรมหลัก 2 ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีระบบการพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และสถานศึกษา เพื่อให้มีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล ณ ห้องประชุมผาหินงาม

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดวาดภาพ "งานผีตาโขน ปี 2566" ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วม และได้รับรางวัลรองชนะเศอันดับ 2 พร้องเงินรางวัล 2000 บาท

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ช่วงบ่ายเวลา13.00 - 15.00 น. นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้ร่วมกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club (ปลูกต้นไม้) บริเวณโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ช่วงเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้ร่วมกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club หลักสูตรส่งเสริมความเหมาะสมด้านความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและใช้แนวคิดเพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคมของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นางสาววาสนา  ผลาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีบุรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th

 

ที่อยู่ สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.