foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ITA Online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
2650
2617
13828
793565
103628
77842
829821

Your IP: 3.236.112.70
Thu, 25 Jul 2024 15:36:42 +0000

WhoOnline

มี 271 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

Thailand 84.1% Thailand

Total:

31

Countries
014088
Today: 69
This Week: 224
This Month: 1,798
Total: 14,088

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน" แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 65 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ได้แก่ ผศ.จิตราภา  คนฉลาดและ ผศ.อิทธิชัย  อินลุเพท มาให้ความรู้ในการตัดต่อวิดีโอโดยแอพพลิเคชัน capcut และ AI ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 นายพงศ์พิพัฒน์ เพ็งวิชัย  นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดงาน คืนสู่..เหย้า "เทา-ทอง" ปี 2567 เพื่อให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์ และร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวครู-อาจารย์เก่าและครูปัจจุบันของโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ไทยด้วย โดยในการจัดงานมีวัตถุประสงค์จัดหาทุนสมทบสร้างโดมของทางโรงเรียนต่อไป

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัว คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้เกษียณอายุราชการของโรงเรียน เพื่อขอพร แสดงความรัก และเคารพกับผู้ใหญ่ และกิจกรรมก่อกองทรายด้วย ณ ศาลาธรรมสถาน โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2567 นางสาววาสนา  ผลาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 ขึ้น ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม เพื่อร่วมกันระดมความคิด ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ของโรงเรียน โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยดี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดการอบรมภาวะผู้นำสานสัมพันธ์สภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ความรู้และการปฏิบัติงานของสภานักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  เกิดภาวะผู้นำในการดำเนินกิจกรรมต่างภายในโรงเรียน โดยมีนายสุรศักดิ์  บุญธิมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากภายนอก

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567  นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวชุติพันธุ์ เรืองใสส่อง  นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาและนายศิวกร งานไว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำการแสดงชุด "นารีศรีดอกฝ้าย" แสดงในรายการ 360 องศา นิวโชว์ ช่อง 9 MCOT HD และได้รับรางวัล "ซุปเปอร์สุดปัง พลังฮ๊อต" ด้วย

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมคิด  เกษดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีกิจกรรมมอบใบประกาศฯ บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์ สายใยและความสนุกสนานมากมาย และมีผู้ปกครองนักเรียนร่วมแสดงความยินดีในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>      <<<รูปภาพเพิ่มเติม1>>>

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมคิด  เกษดา   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ให้การต้อนรับ Mr. Akira  Ikeuchi เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม จำนวน 48 คน ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีจิตสาธารณะ และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น จำนวนเงินปีละ 1,000,000 เยน หรือประมาณ 243,016 บาทเป็นระยะเวลา 10 ปี รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10,000,000 เยน หรือประมาณ 2,430,610 บาท ณ ห้องประชุมผาหินงาม

<<<รูปภาพทั้งหมด>>>

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 งานประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 มีผู้สิทธิ์เลือกตั้ง 1063 คน มาใช้สิทธิ์ 804 คน คิดเป็น 75.64% ไม่มาใช้สิทธิ์ 259 คน คิดเป็น 24.36% โดยผลที่ได้คือ
หมายเลข 1 นายธีรกร พิมเห็ม ได้คะแนน 181 คะแนน
หมายเลข 2 นางสาวพิมพ์ชนก พลสูงเนิน ได้คะแนน 139 คะแนน
หมายเลข 3 นางสาวปวัณรัตน์ ดาวังปา ได้คะแนน 240 คะแนน
หมายเลข 4 นายสุรศักดิ์ พานิชย์ ได้คะแนน 68 คะแนน
หมายเลข 5 นางสาวกีรติภา ติงสะ ได้คะแนน 57 คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 79 คะแนน และ บัตรเสีย 43 คะแนน
สรุปผล ประธานนักเรียนที่ได้รับการเลือกตั้งคือ นางสาวปวัณรัตน์ ดาวังปา หมายเลข 2

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน และสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาจีน รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมประกอบไปด้วย การเล่าประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน การตอบคำถามชิงรางวัล การเขียนคำอวยพรเป็นภาษาจีน และการแสดงของนักเรียน ณ ลานบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นางสาววาสนา  ผลาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีบุรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th

 

ที่อยู่ สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.