foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ขอเชิญร่วมงาน "คืนสู่เหย้า...เทาทอง" พี่ เพื่อน น้อง น.ว.ค.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ (SM) ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2567

ITA Online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
3247
2453
22264
367419
8738
83179
410342

Your IP: 44.192.15.251
Sun, 03 Mar 2024 21:49:19 +0000

WhoOnline

มี 288 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติเยี่ยมชมเว็บ

Thailand 85.4% Thailand

Total:

26

Countries
006251
Today: 17
This Week: 376
This Month: 123
Total: 6,251

..พระมหากรุณาธิคุณ.....สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม  พระราชทานรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันประติมากรรม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทียบเท่าการประกวดแข่งขันศิลปเยาวชน The 1st Valaya Youth Art Competitions 2023   ในหัวข้อ  "ความหวังแห่งอนาคต"  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  สพม.  เลย  หนองยัวลำภู  นำโดย  ผู้อำนวยการสมคิด  เกษดา   ขอแสดงความยินดี    กับนักเรียน  และครูผู้ฝึกสอน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1.  นางสาวปาริชาติ  โชคเหมาะ  2.  นายภาณุวัตน์  ทิพมูล  3  นายภานุวัชร์  ยูรสูงเนิน  4  เด็กชายกิตตศํกดิ์  ภูแป้งป่น   ..ครูผู้ฝึกสอน  ครูจิรติ  พุฒพันธ์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม อ.สังคม จ.หนองคาย ในการเดินทางมาส่ง คุณครูนวลอนงค์  สมพร วิชาเอกเคมี ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ณ ห้องประชุมผาหินงาม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาของโรงเรียน เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว และเพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวตามเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการให้ความรู้การเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น "ก้าวสำคัญสู่วันที่สำเร็จ" ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมผาหินงาม จัดโดยงานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายบุรินทร์  พงษ์เพ็ชร (ศิษย์เก่า EIS น.ว.ค. รุ่นที่ 3) Teacher Assistant สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

<<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>

 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งใหม่ของบุคลากรโรงเรียน คือ ว่าที่ร้อยโทมณฑล  ซ้ายขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียน รับตำแหน่งใหม่เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนภูทอง ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

ในระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพขึ้น เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยจัดให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น โดยศึกษาวัฒนธรรมในจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น มีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นคนช่างสังเกต  วิธีการทำงานเป็นหมู่คณะนักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียน และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 งานแนะแนวและทุนการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(รายใหม่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566  โดย นายสมคิด  เกษดา   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม และรอง ฯ  วาสนา  ผลาผล ตามทึ่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ) รายใหม่ได้รับทุนตภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน และเป็นมาตรการป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนทุนเสมอภาคเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ ​ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้จัดสรรงบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) รายใหม่ที่ได้รับทุนให้แก่นักเรียนจำนวน 67 คน คนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 100,500 บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยบาท)  ณ หอประชุม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นางสาววาสนา ผลาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานในการให้ความรู้เรื่องวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับนักเรียนหญิงทุกระดับชั้นโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หนองหิน จ.เลย

<<<รูปภาพกิจกรรม>>>

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมเดินทางแสดงความยินดี กับ นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม รับตำแหน่งใหม่เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.เลย เขต 2

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้แนะนำบุคลากรใหม่ของโรงเรียนที่มารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่  นางสาววาสนา  ผลาผล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ  นางสาวนวลอนงค์  สมพร ตำแหน่ง ครู  วิชาเอกเคมี   นางสาวจินตนา  คิดหนองสรวง  ตำแหน่ง ครู วิชาเอกภาษาไทย  นางสาวเจตสุภา  สุวรรณวงศ์  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย และ นายธีรเดช  เกษดา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเองสังคมศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคมได้รู้จัก และได้มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความยินดีกับบุคลากรด้วย  ณ บริเวณกิจกรรมหน้าเสาธง

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นางสาววาสนา  ผลาผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  บุญธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีบุรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนหนองหินวิทยาคม  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย
344 ม.1 ถ.มะลิวัลย์  ต.หนองหิน  อ.หนองหิน  จ.เลย  42190
โทร 042-852-296-7  โทรสาร 042-810-750
E-mail ; nonghinwit@nonghinwit.ac.th

 

ที่อยู่ สพม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410
E-mail : work@sesao19.go.th

Copyright © 2024 High School Rights Reserved.